De oppositiepartijen zijn woedend op het college van burgemeester en wethouders over het financiële debacle bij zorgorganisatie DSV | Verzorgd Leven. In 2013 stond Katwijk garant voor 55 miljoen euro voor nieuwbouw. Het ging mis bij de zorgorganisatie en inmiddels heeft de gemeente al ruim 2 miljoen euro aan rente en aflossingen moeten betalen. Hoe kon het zo misgaan?

Reconstructie
In het kort, DSV had geen overzicht in haar eigen financiële situatie en de gemeente heeft niet goed gemonitord. De samenwerking tussen de gemeente en DSV verliep stroef en DSV monitorde zelf ook onvoldoende. In 2013 stonden ambitieuze nieuwbouwplannen op het programma.

Eind 2018 ging het mis, en werd de gemeente verrast. DSV had geen geld meer. ‘DSV was naar onze mening niet toegerust op de situatie en complexiteit van de organisatie en de vastgoedopgave.’ Opmerkelijk, aangezien een extern bureau – Finance Ideas – in februari van dat jaar een meerjarenbegroting van DSV naar de prullenbak verwijst. ‘Essentiële onderdelen ontbreken wederom. Het gaat dan met name om een uitgebreide scenario- en risicoanalyse en inzicht in de bijsturingsmogelijkheden die DSV heeft.’

Nadat de gemeente in mei 2019 opheldering vraagt bij DSV, krijgt ze deze niet. ‘De door de gemeenten gevraagde informatie wordt echter niet, niet volledig of niet tijdig ontvangen. RvT [red. Raad van Toezicht] en bestuurder lijken onvoldoende doordrongen te zijn van de ernst van de problematiek.’ In oktober laat de gemeente met een brief weten alle vertrouwen verloren te hebben in het bestuur en de raad van toezicht. Op 1 november komt er dan een interim bestuurder.

Oppositie ruikt bloed
De oppositie in de gemeenteraad ruikt inmiddels bloed. Zowel DURF als KiesKatwijk blazen hoog van de toren. ‘Het college moet de eer aan zichzelf houden’, schrijft Jaap Haasnoot van KiesKatwijk. ‘Wij kunnen helaas niet aan de conclusie ontkomen dat dit college een maatje te klein is om onze gemeente te besturen.’ DURF spreekt over schokkende rapporten en eist een diepgravend onderzoek. ‘Het levert een zeer zorgelijke beeld op hoe er gehandeld is door DSV, Raad van Toezicht en gemeente Katwijk. Het lijkt erop dat er structureel verkeerd is gewerkt in de jaren na het verlenen van de garantieverklaring van 55,5 miljoen euro.’ Een raadenquête sluit de partij niet uit.

Comments

comments

DELEN