Dunea mag van de gemeente een waterwinning aan de Mientkant ten westen van de Wassenaarseweg gaan aanleggen. Daar moeten wel honderden bomen en veertien barakken voor wijken. De gemeente kwam eind vorige week met een betere onderbouwing waarom de gebouwen tegen de vlakte moeten.

Op 30 januari werd de vergunning al verleend voor de sloop, maar diverse mensen en erfgoedclubs stapte naar de Commissie bezwaarschriften. Die oordeelde dat de gemeente haar besluit niet voldoende onderbouwd had.

In een 8-pagina’s tellend document doet de gemeente een poging uit te leggen waarom de barakken tegen de vlakte moeten. Met deze argumentatie komt de gemeente tegemoet aan de wens van de commissie om nadere uitleg.

Zo stelt de wethouder dat Dunea voldoende overtuigend heeft laten zien dat de uitbreiding van de drinkwaterwinning niet alleen noodzakelijk is, maar alleen op die plek kan. Ook het behoud van vier barakken en die het middelpunt te maken van een nieuw park moet de sloop van veertien anderen verantwoorden.

Rechtzaak
Het is niet de vraag of de omgevingsvergunning bij de rechter wordt aangevochten, maar wanneer. Wethouder Gerard Mostert zei het niet met zoveel woorden, maar hij verwacht dat erfgoed- of natuurclubs naar de rechter stappen.

De barakken worden gesloopt als de natuurvergunning verleend is, ‘daar wachten we nog even op.’

Comments

comments

DELEN