HIERBIJ NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN RTV KATWIJK OP WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2020.
DOOR DE CORONACRISIS ZIJN WIJ GENOODZAAKT DE LEDENVERGADERING OP DIT, VOOR ONZE VERENIGING, LATE TIJDSTIP IN 2020 TE HOUDEN.
OOK DE LOCATIE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING IS DIT JAAR AFWIJKEND.

Datum: 23 september 2020

Locatie: Vredeskerk
Baljuwplein 1
2225BR Katwijk aan Zee

Aanvang: 20.00 uur
AGENDA
1.OPENING EN MEDEDELINGEN
2. VASTSTELLEN AGENDA
3. VERSLAG VAN DE VERGADERING d.d. 8 MEI 2019
4. JAARVERSLAG SECRETARIS PBO
5. JAARVERSLAG SECRETARIS RTV KATWIJK
6. FINANCIEN RTV KATWIJK
7. SAMENWERKING BO EN RTV KATWIJK Toelichting op het samengaan van BO en RTV Katwijk Besluit tot het aangaan van een Federatie tussen BO en RTV Katwijk.
8. RONDVRAAG
9. SLUITING
Het bestuur van RTV Katwijk,

De Corona regels van het RIVM worden in acht genomen.

Comments

comments

DELEN