Begin 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om georganiseerde vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling toe te staan en het afsteken van vuurwerk te verbieden. Het college heeft de juridische mogelijkheden bekeken om deze motie uit te voeren en heeft allerlei belanghebbenden gesproken. Op basis hiervan is het college van mening dat een lokaal vuurwerkverbod voor de Katwijkse situatie, mede vanwege corona, op dit moment niet mogelijk is. Het college adviseert de gemeenteraad de landelijke richtlijn aan te houden, waarbij alleen siervuurwerk, zoals fonteinen is toegestaan.

Complex vraagstuk
Het college heeft de motie van de gemeenteraad uitgebreid onderzocht, maar het blijkt juridisch lastig een lokaal vuurwerkverbod op te leggen. Daarnaast heeft de politie aangegeven op oudejaarsavond geen personeel in te kunnen zetten om de handhaving te verzorgen. Verder is het door de maatregelen rondom corona niet mogelijk nieuwe vuurwerkshows te organiseren. Burgemeester Visser: “Ik ben blij met meer initiatieven voor vuurwerkshows op oudejaarsavond, maar dit jaar lukt dat vanwege Corona niet. Als we alle argumenten bij elkaar optellen, is het wat ons betreft het beste de landelijke richtlijn aan te houden. Dit betekent dat alleen het afsteken van bepaald siervuurwerk is toegestaan van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02:00 uur. We bespreken dit met de gemeenteraad in oktober.”

Vuurwerkvrije gebieden
Net als in voorgaande jaren, maakt de gemeente een aantal gebieden vuurwerkvrij. Dit zijn parken en/of plaatsen waar dieren aanwezig zijn. Daarnaast is het ook mogelijk zelf afspraken te maken in een buurt, wijk of straat. Als buurtbewoners met elkaar een gebied vuurwerkvrij willen houden, dan levert de gemeente hen de nodige communicatiematerialen aan om dit uit te dragen. Deze mogelijkheid is er sinds enkele jaren. Er wordt tot dusver weinig gebruik van gemaakt.

Vuurwerkshow Rijnmond
Sinds een aantal jaar organiseert een groep Katwijkse vrijwilligers, de Pyrofreaks, zelfstandig een vuurwerkshow op oudejaarsavond. Omdat dit geen nieuw evenement is, bestaat de mogelijkheid om in coronatijd deze show wel te organiseren, binnen de dan geldende maatregelen. De komende periode wordt gekeken of er vanuit het oogpunt van publieke gezondheid veilig uitvoering gegeven kan worden aan deze show.

Comments

comments

DELEN