Het bestuur van RTV Katwijk gaat om de tafel met de BollenstreekOmroep om gezamenlijk een federatiestichting op te richten. Dat besluit van het bestuur is met een meerderheid van stemmen goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van RTV Katwijk afgelopen woensdagavond.

Met 20 stemmen voor en 12 tegen, stemde de ledenvergadering in met het voorstel. Zowel voor- als tegenstanders noemen het een ‘emotionele vergadering.’ Eén lid kwam met een motie van wantrouwen richting het bestuur, die werd ruim verworpen. De angst bestaat onder sommige leden en vrijwilligers dat de omroep haar identiteit verliest.

RTV Katwijk en BollenstreekOmroep hebben eerder de intentie uitgesproken om op een of andere manier intensiever te gaan samenwerken. Daarvoor werd een kwartiermaker ingeschakeld, Arjo van Trigt. Hij sprak tijdens de Algemene Ledenvergadering de leden toe. ‘We willen een brug bouwen tussen Katwijk en de Bollenstreek. Daarin gaan de omroepen dingen samen doen. Het huis delen, niet alleen letterlijk.’ Vooral de financiële situatie van beide omroepen wordt op termijn zorgelijk. ‘Als het zo doorgaat is het eigen vermogen op enig moment op.’

Beide omroepen hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken om de lokale identiteit te behouden, daarom is niet gekozen voor een fusie. ‘Fusie hebben we verlaten, dan zouden de omroepen de lokale identiteit kwijtraken.’ Met een fusie is het namelijk niet mogelijk om twee radiofrequenties in de lucht te houden, iets wat wel een uitdrukkelijke wens is van beide omroepen.

Met het besluit van de vereniging RTV Katwijk is het nu aan kwartiermaker Arjo van Trigt om de gemeenten te overtuigen dat dit de beste optie is voor een toekomstbestendige omroep.

Comments

comments

DELEN