Katwijk gaat de komende jaren miljoenen euro’s bezuinigen om de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft maandagmiddag een ‘bezuinigingsnotitie’ openbaar gemaakt.

Burgemeester Cornelis Visser: Het is een ingewikkelde tijd waarin er veel op de gemeente af komt. Niet zo gek dat de provincie bij het Rijk aanklopt met ’gemeenten houden het niet vol.’ Katwijk is altijd financieel gezond geweest, en wil dat ook graag blijven. Vandaar dat er de afgelopen maanden uitgebreid overleg is geweest om te kijken wat we kunnen.

De keuzes worden nu gepresenteerd met een advies van het college. De raad is straks vrij om eigen keuzes te maken. Over twee weken kan de samenleving inspreken en suggesties meegeven tijdens een inspraakavond. Op 26 november is er een oordeelsvormende sessie over dit onderwerp. Op 10 december zijn de algemene beschouwingen.

Voorstellen
Met extra geld van het Rijk en daardoor het vrijvallen van gemeentelijke geld voor onderwijs wil Katwijk 350.000 euro plussen op de begroting. Verder wil de gemeente het wegonderhoud versoberen (60.000 euro), de subsidie voor het sportbedrijf verminderen (131.000 euro) en wordt Panbos afgestoten (92.600 euro).

In de lijst met bezuinigingen staan nog meer voorstellen. Zo wordt de bestrijding van de meeuwenoverlast afgebouwd (33.000 euro), duurzaamheid versoberd (181.800 euro) en gaat de gemeente minder kunst kopen (50.000).

De fietscoaches die de gemeente inzet mogen vanaf 2023 thuisblijven. De gemeente wil de komende twee jaar inzetten op een structurele verbetering van het parkeergedrag, vanaf 2023 ondersteunt door andere (goedkopere) maatregelen.

Opbrengsten verhogen
Naast bezuinigingen komt het college ook met voorstellen om de opbrengsten te verhogen. Zo komen er voorstellen om de toeristenbelasting te verhogen (90.000 euro), de ondergrond van de strandhuisjes duurder te maken (400.000 euro) en het gesloten parkeersysteem op te heffen. Hiermee kan jaarlijks 450.000 euro binnen geharkt worden.

Alles bij elkaar levert dat de gemeente een structurele bezuiniging van 3.500.000 euro op.

Belasting
Dat is nog niet voldoende om de gemeente weer financieel gezond te maken. En dus, gaan de belastingen omhoog, als het aan het college ligt. ‘Alles afgewogen hebbend concluderen wij dat een verhoging van de onroerendezaakbelasting onvermijdelijk[…]. Wij adviseren een jaarlijkse verhoging van 4% vanaf 2021 tot en met 2025. Deze aanpassing leidt in die periode tot een jaarlijkse verhoging van gemiddeld € 28 voor een meerpersoonshuishouden.’ De vier procent jaarlijks wordt opgeteld op de verhoging van het jaar eerder. Met een inflatie van 1 procent meegenomen, komt dat neer op 27 procent stijging van de OZB in vijf jaar tijd. ‘Tientjes’, aldus wethouder Van Helden.

Wat kan wel, en wat kan niet
Gerard Mostert, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Wonen: We hebben gekeken, wat is schrapbaar en wat niet. Wat draagt bij aan Katwijk en wat niet. Bij het maken van deze keuzes stonden we voor stevige dilemma’s. Alles wat we doen is belangrijk, maar tegelijkertijd moeten we keuzes maken.

De tien doelstellingen uit de maatschappelijke agenda en de omgevingsvisie zijn goede handvatten gebleken. De gemeente ziet drie grote opgaven. Zorgen dat er voldoende woningen worden gerealiseerd. De mobiliteit en de bereikbaarheid moet sterk worden verbeterd, en de zorg voor kwetsbare groepen moet sterk blijven. De voorstellen komen met de drie opgaven in het achterhoofd.

Focus
Adger van Helden, wethouder Financiën. – We brengen focus aan waar we mee bezig zijn. Dat is alleen niet genoeg om een reëel en structureel sluitende begroting te hebben. Daarom moeten we ook kiezen voor een verhoging van de OZB. Een combinatie van bezuinigen en inkomsten verhogen maakt het mogelijk om een sluitende begroting op te leveren én te werken aan wat we belangrijk vinden.

De gemeenteraad kan dit overnemen, maar kan er ook voor kiezen om voorstellen te ruilen of anders invullen.

Onderwijs
Wethouder Jacco Knape legt uit waar de 350.000 euro bezuiniging vandaan komt op het gebied van onderwijs. ‘Het is heel belangrijk om te beseffen welke rol het onderwijs speelt in onze samenleving. Door preventie en vroegsignalering sparen we op de langere termijn geld uit op het gebied van zorg. Daar zetten we op in. Daar krijgen we nu extra geld voor van het Rijk. De gelden uit het coalitieakkoord vallen hierdoor vrij, daardoor kunnen we een stukje gemeentelijke inzet verminderen. Verder gaan we de vernieuwing van de huisvesting van onderwijsgebouwen vanaf 2026 ‘temporiseren’.

Comments

comments

DELEN