Inwoners in Katwijk moeten veel meer afval gescheiden aanbieden. Katwijkers leveren nu meer dan 200 kilo restafval per persoon per jaar aan, dat zou maar 100 kilo moeten zijn. Het afval dat gescheiden wordt ingezameld ligt op 50 procent, dat moet naar 80 procent eind 2023. Een flinke klus voor de gemeente om inwoners te prikkelen om afval gescheiden aan te bieden. De gemeenteraad werd donderdagavond geïnformeerd over de plannen.

De grote olifant in de kamer is het invoeren van Diftar (gedifferentieerde tarieven). In andere woorden, inwoners laten betalen per keer dat restafval wordt opgehaald of weggegooid. Dat moet een prikkel zijn voor inwoners om afval gescheiden aan te bieden, want dat kost niets extra’s per inworp. Het college mikt erop om op 1 januari 2023 het systeem in te voeren. Volgens VANG, een kenniswebsite over afval, helpt Diftar in afvalvermindering.

Gemeenten met diftar hebben vaak aantoonbaar betere afvalprestaties dan gemeenten met een vast tarief: het systeem zorgt voor meer afvalscheiding en een lagere hoeveelheid restafval. De lagere verwerkingskosten zorgen verder meestal voor lagere beheerkosten van het afval en leiden daarmee gemiddeld tot een lagere afvalstoffenheffing. Hiervan profiteren uiteraard de burgers die hun afval goed scheiden, want inwoners die dit niet doen betalen meer. – VANG

Het college van burgemeester en wethouders stelt verder wat andere wijzigingen voor. Laagbouw met nu al rolcontainers krijgen keuzes. een extra rolcontainer aan huis voor pmd of papier. Keuze op wijkniveau of de container gebruikt wordt voor pmd of papier. Keuze uit twee volumematen voor alle drie de rolcontainers (140 l of 240 l) en wekelijks ophalen van gft in de zomer.

Laagbouw dat nu gebruikt maakt van ondergrondse containers krijgen tenminste één rolcontainer aan huis voor pmd of papier. Verder krijgen ze een rolcontainer extra voor pmd of papier. Keuze voor een rolcontainer voor gft aan huis of gebruik blijven maken van huidige Brengvoorziening. Ook is er keuze uit 140 of 240 liter.

Voor hoogbouw verandert er niet zoveel. De huidige voorzieningen blijven behouden, maar alle inpandige containers worden vervangen door verzamelcontainers nabij het complex. Huidige milieuparken blijven in gebruik, indien mogelijk/noodzakelijk voorzieningen dichterbij gecreëerd.

Als de plannen van het college ongeschonden door de gemeenteraad komen, betalen inwoners vanaf 2023 een vast afvaltarief, met daar bovenop een variabel tarief voor iedere aanbieding restafval.

Comments

comments

DELEN