Op donderdag 21 januari is er tussen 19.30 en 20.30 uur een informatieve sessie over de Nota van uitgangspunten Valkenburgse Meer, De Zijlhoek/De Woerd en de Tjalmastrook.

De ‘nota van uitgangspunten Valkenburgse Meer, De Zijlhoek/De Woerd en de Tjalmastrook’ is nodig om een nieuwe gebiedsvisie voor dit plangebied te kunnen maken. De 12 algemene doelen en ambities voor het hele plangebied, vormen de basis voor de in totaal 31 uitgangspunten voor de 3 deelgebieden. Ze zijn gebaseerd op het gemeentelijk beleid en de gesprekken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen tijdens de participatiebijeenkomsten.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Nota van uitgangspunten Valkenburgse Meer en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering die via een videoverbinding plaatsvindt, meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 4 februari en neemt de gemeenteraad op 18 februari een besluit over de nota van uitgangspunten.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Comments

comments

DELEN