De gemeente Katwijk wil de bouw van een nieuw Asielzoekerscentrum (AZC) toestaan in het toekomstige natuur- en recreatiegebied “de Mient-Kooltuin”. Dit feit staat ergens weggestopt in de gebiedsvisie vermeld die vooruitlopend op het bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Dat recreatiegebied is extra noodzakelijk geworden omdat er vlak naast dit gebied een enorme woningbouwlocatie komt van het Rijk met 5600 woningen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg.

Op de bouwlocatie wordt geen ruimte ingepland voor recreatie (b.v. een bos) omdat dit voor het Rijk inkomsten scheelt. Om dezelfde reden willen ze de huisvesting van asielzoekers, een verantwoordelijkheid van het Rijk, niet op deze enorme woonlocatie regelen. Het AZC moet dan blijkbaar maar in het natuurgebied, maar dat is volledig in strijd met de groene visie op het gebied die nu wordt gepresenteerd. Iemand anders mag er daarom niet wonen, en dat is dus logisch, maar er wordt nu wel een uitzondering gemaakt voor asielzoekers. Dit is een vorm van hemeltergende ongelijke behandeling. Hiermee wordt het vertrouwen in de democratische rechtsstaat geschonden. In een landelijk gebied elders1 in de gemeente wordt een Knarrenhof afgewezen, maar in dit landelijk gebied gaat de gemeente het wonen zelf wel mogelijk maken voor asielzoekers.

Helaas kiest de lokale politiek er tot op heden voor om weg te kijken. Dat doet KiesKatwijk niet. Om principiële redenen dienen wij op 11 maart 2021 een motie in om dit onzalige plan niet goed te keuren. Laat het Rijk haar probleem een aantal honderden meters verderop op eigen grond op de woonlocatie oplossen. De gemeente lost nu ten onrechte al het recreatieprobleem al op, dat een gevolg is van de enorme bouwlocatie op Valkenburg. En dat is lang niet alles. Eerder voorspelden wij al dat de gemeente Katwijk failliet zou gaan op deze bouwplannen. Het bouwen levert voor de gemeente uitsluitend kosten op, alle revenuen gaan naar het Rijk. De mogelijke inkomsten van de gemeente komen pas jaren later tot stand door vergroting van het inwonertal. Maar ook die extra inwoners brengen weer kosten met zich mee. Genoeg is genoeg. Net als in de toeslagenaffaire blijkt het Rijk zich ook in deze casus weer tegen de eigen inwoners te keren.

Jaap Haasnoot (fractievoorzitter KiesKatwijk)

Comments

comments

DELEN