Katwijk Smart Village roept naar aanleiding van de uitzending De Vuilnisman, zondag 28 februari op NPO 2, de fracties van de Tweede Kamer op om Kamervragen te stellen over het storten van vervuild afval als ondergrond bouwwerkzaamheden N206 in Katwijk.

‘De Vuilnisman’
In het najaar van 2020 heeft KSV meegewerkt aan een teaser van Pointer (voorheen de Monitor). Deze teaser is vele tienduizenden keren bekeken en vele honderden malen gedeeld. Uit deze teaser zijn twee uitzendingen
gemaakt:
– een uitzending op 15 februari 2021 door Pointer over het gebruikte materiaal om de paden van Staatsbosbeheer te verharden
– een uitzending 28 februari 2021 van de Vuilnisman met stalhouder Paridon uit Katwijk, waarmee KSV nauw samenwerkt , over de gebruikte bodemassen voor de aanleg van tijdelijke en definitieve wegen voor de verbreding van N206 als laatste stuk van de Rijnland route.

Uit het programma blijkt dat de herkomst van afvalstromen zeer divers kan zijn. Afval uit Ierland wordt in Nederland gebruikt als brandstof voor het warmtenet. Dan blijft het restant over, waar men iets mee moet. Aannemers hebben financieel baat bij bouwprojecten waar ze veel afval kunnen dumpen. Bij de N206 is vervuilde bodemas gestort waarin grote hoeveelheden batterijen, metalen en plastics worden aangetroffen.

Het maakt blijkbaar niet uit of dit vlak naast woonwijken is en op 700 meter van waterwingebied Natura 2000. Vanwege het niet oppakken van de gemeente Katwijk van objectief onderzoek, heeft Paridon/KSV eigen onderzoek laten uitvoeren door Eurofin: dit liet zien dat er zware metalen in de gebruikte bodemassen voorkomen. Daarna is een tweede onderzoek uitgevoerd naar het vrijkomen van zware metalen in opgeloste vorm uit de gebruikte materialen: middels de zogenaamde uitloogtest.

Verhoogde concentraties uit uitloogtest
De resultaten zijn februari 2021 bekend geworden. In de uitloogtest wordt bodemas vermalen en blootgesteld aan water. In het eluaat wordt de concentratie aan opgelost zware metalen gemeten. De uitkomst is:
– In de monsters zijn verhoogde concentraties koper, chroom en wederom antimoon aangetroffen.
– Bij een grote regenbui komen hoeveelheden opgeloste metalen in het grondwater en in het oppervlaktewater terecht.
– Bij vergelijking met de toegestane grenswaarden in oppervlaktewater (bron RIVM/WHO) worden de waarden in dit monster met respectievelijk een factor 15, 4,1 en 7,3 overschreden.

Door de grote hoeveelheden bodemas die is gestort, komen er aanzienlijke hoeveelheden zware metalen vrij. Daar het afval, dus ook de samenstelling van de bodemas varieert, kan van plaats tot plaats de uitwassing verschillen. Door de grote hoeveelheden die gestort zijn en als fundament voor de toekomstige gebouwen wordt gebruikt, zakt dit mogelijk tot aan het grondwaterniveau. Zo kan continue uitwassing plaatsvinden.

Comments

comments

DELEN