Op donderdag 8 april is er tussen 20.30 uur en 21.30 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over Herontwikkeling locatie Windvang/De Krulder en omgeving. Op de huidige locatie van scholen De Windvang en De Krulder wordt een Integraal Kind Centrum (IKC+) gevestigd en de openbare ruimte heringericht. De raad wordt gevraagd op het vrijvallende kavel een door Stichting De Morgenster te ontwikkelen woonzorg-complex van negen bouwlagen toe te staan voor 60 woningen waarvan acht met de functie Beschermd Wonen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de voorgenomen Herontwikkeling locatie Windvang/De Krulder en omgeving en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op donderdag 22 april.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Comments

comments

DELEN