De gemeente Katwijk start deze week met een enquête over het gebruik en de ervaringen van de Zanderijtunnel. De enquête wordt verspreid onder huishoudens van de wijken Tranendal, Zanderij en Koestal. Ook is er een enquête onder fietsers en scooterrijders die gebruik maken van de tunnel. Met de enquête wil de Gemeente inzicht krijgen in de herkomst en de bestemming van fietsers. Ook de veiligheid van het gebruik van de tunnel wordt onderzocht. Andere belanghebbenden kunnen meedoen aan de enquête en deze via de website van de gemeente Katwijk benaderen.

Het tunneltje heeft een functie voor alle soorten verkeer tussen Katwijk aan den Rijn en de Zanderij/Koestal. Om het tunneltje veiliger te maken voor fietsers en voetgangers voert de gemeente onderzoek uit naar een toekomstbestendige oplossing voor het tunneltje.

Voetgangers en automobilisten worden niet meegenomen in het onderzoek. Het invullen van de enquête duurt maximaal vijf minuten. De enquête-periode loopt van 9 april tot en met 1 mei. De enquête is ook digitaal in te vullen op: www.katwijk.nl/onderzoekcentrum.

Comments

comments

DELEN