GemeenteBelangen doet jaarlijks verslag aan de kiezer. Veel aandacht ging uit naar de coronacrisis, maar er waren ook andere ontwikkelingen. Onderstaand onze hoofdpunten uit 2020.

Groen
Het groenbeleidsplan van onze wethouder zet de groenere koers in. Desondanks komen er soms groen-onvriendelijke voorstellen voorbij. GemeenteBelangen diende een wijzigingsvoorstel in om geen villa’s aan de rand van het Valkenburgsemeer te bouwen. De meerderheid in de gemeenteraad stemde voor bebouwing i.p.v. groen en recreatie. Ook de Kwakelwei blijft voor GemeenteBelangen groen. Daarnaast kenden 2020 kleine groene succesjes zoals fleurige bermen.

Ondersteuning
De coronacrisis legt druk op mantelzorgers en meer mensen vragen ondersteuning. Desondanks werd er voorgesteld te bezuinigingen op het mantelzorgcompliment, de bijzondere bijstand en jongerenwerk. GemeenteBelangen heeft gezamenlijk een wijzigingsvoorstel ingediend om deze ondersteuning te behouden en daarentegen te bezuinigen op personeel, wegen en vastgoed. GemeenteBelangen stelde ook voor niet te bezuinigen op leerlingondersteuning in het onderwijs.

Wonen
Alleen bouwen is niet voldoende. Regelmatig worden woningen kort na aankoop met extreme winsten doorverkocht, waardoor deze onbetaalbaar worden. GemeenteBelangen stelde voor om sociale en middeldure koopwoningen voor minimaal 10 jaar betaalbaar te houden voor de doelgroep. Ons voorstel werd aangenomen. GemeenteBelangen wil ook snel bouwen op project locatie Valkenburg. We stemde in met het stedenbouwkundig raamwerk voor een groene, duurzame en betaalbare wijk.

Afval
Slechte afvalscheiding verhoogd de verwerkingskosten en beperkt hergebruik. Het nieuwe grondstoffenbeleid wil, net als GemeenteBelangen, inzetten op hergebruik. Diftar stimuleert inwoners beter te scheiden. Beter scheiden betekend minder restafvalkosten. GemeenteBelangen stelde voor dat medisch afval en luiers gratis kunnen worden ingeleverd. De wethouder zei dit toe.

Jongeren
Als enige partij vroeg GemeenteBelangen bij de Algemene Beschouwingen aandacht voor het skatepark bij Scum. Een idee voor én door jongeren. GemeenteBelangen wil meer initiatieven voor jongeren en zag budgettair ruimte binnen het speelbeleid. Met succes want de wethouder heeft het budget voor het skatepark vrijgemaakt.

Verkeer
GemeenteBelangen heeft jarenlang gestreden tegen het absurde verlengde Westerbaanplan. Met langverwacht succes. In 2020 begon onze wethouder met de aanleg van het prachtige, onlangs geopende, fietspad. De kans dat hier nog een autoweg komt is nul. Succes voor GemeenteBelangen, teleurstelling voor partijen die streden voor een autoweg door de duinen. Ook stemde we voor het parkeerbeleid met betaald parkeren op zondag en eerste twee uur gratis in de garage gedurende wintermaanden.
GemeenteBelangen gaat graag op pad. Ondanks corona konden we, soms digitaal, op bezoek bij o.a. de wijkraad, het voedselbos, en ondernemers. We hopen komend jaar weer meer op pad te mogen!

Comments

comments

DELEN