Hoe zorgen we voor betaalbare, duurzame energie voor iedereen? En hoe realiseren we dat bewoners in kwetsbare posities mee kunnen doen met deze energietransitie? Recent TNO onderzoek laat zien dat in 2022 ruim 600 duizend Nederlandse huishoudens in energiearmoede leefden. In 2020 waren dat er circa 510 duizend. Deze huishoudens wonen vaak in slechte geïsoleerd huizen, worden geconfronteerd met hoge energiekosten en hebben een laag inkomen. Het programma Inclusieve Energietransitie van de provincie Zuid-Holland zet zich in om de energietransitie voor iedereen haalbaar én betaalbaar te maken.

‘Het Landelijk onderzoeksprogramma Energiearmoede brengt vragen en kennis over energiearmoede van gemeenten, provincies, en ministeries samen. Het combineert onderzoek, kennisdeling en werken aan nieuw te vormen beleid. Zo kunnen er meer en sneller huishoudens worden geholpen die door energiearmoede worden getroffen,’ zegt Koen Straver, auteur van het TNO onderzoek. ‘De rol van de provincie Zuid-Holland is inspireren, verbinden en bouwen. Als eerste omarmden zij het programma, kwam met vragen over energiearmoede, over een inclusievere energietransitie en organiseerden leerkringen waar het landelijk programma direct in verbinding staat met de praktijk. Kortom, echt een drijvende kracht achter het programma.’

Rol van de provincie
‘In het gedroomde nieuwe energiesysteem veranderen burgers van passieve consument steeds meer naar burgers met eigenaarschap over het energiesysteem,’ zegt gedeputeerde Berend Potjer in zijn gastbijdrage, verantwoordelijk voor de portefeuille Energie. De provincie vindt het belangrijk dat de energietransitie voor iedereen toegankelijk is. In de wijk, buurt, gemeente en thuis wordt de energietransitie zichtbaar en tastbaar. Gemeenten, lokale partners en lokale initiatieven van bewoners worden ondersteunt en gefaciliteerd. Daarbij vinden zij het belangrijk als de overheid samen met de initiatieven leert hoe de energietransitie inclusiever en rechtvaardiger kan worden. Via het Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede krijgen we gezamenlijk meer grip op wat hiervoor nodig is.

Voor iedereen
Huishoudens krijgen de komende jaren te maken met de overgang naar duurzame energie. Dankzij schone energie hebben we straks een gezondere en veiligere leefomgeving, beter geïsoleerde en comfortabelere huizen en produceren we veel van onze eigen energie in Zuid-Holland. De weg ernaar toe kost geld. Niet alle huishoudens zijn in staat zelf  hierin te investeren, terwijl de energietransitie alleen succesvol is als iedereen mee kan doen. Daarom zet de provincie zich ervoor in dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar wordt, ook voor de bewoners die kampen met energiearmoede.