De aanbesteding voor de fietsbrug over de Oude Rijn is gestart. De brug, die de wijken ’t Duyfrak (Valkenburg) en Oegstgeest aan de Rijn met elkaar gaat verbinden, is de komende maanden onderwerp van studie voor een aantal verschillende ontwikkelcombinaties, bestaande uit bouwers, engineers en architecten.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Als voorbereiding op de aanbesteding hebben we marktpartijen uitgenodigd om hun interesse voor dit werk bij ons te melden. Vervolgens hebben we op basis van een aantal criteria gekeken welke van deze partijen geschikt zouden zijn om de brug te gaan maken. Dit heeft geresulteerd in een aantal goede aannemerscombinaties, die nu deelnemen aan de aanbesteding. Stuk voor stuk gerenommeerde partijen met ervaring op het gebied van architectuur en bruggenbouw’.

Schetsontwerp
Deze aannemerscombinaties gaan elk aan de slag met het maken van een schetsontwerp, en een financiële en technische onderbouwing hiervan. Tijdens een ‘kick off’ lichtten de aannemerscombinaties het project en de aanbestedingscriteria mondeling toe. Ook werd een bezoek gebracht aan de plek waar de brug komt te liggen. In maart 2017 moeten de schetsontwerpen er liggen.

Beoordeling
De schetsontwerpen worden door 3 commissies beoordeeld: de commissie Beeldkwaliteit, de commissie Beheer en Onderhoud en de commissie Risicobeheersing
Om te zorgen dat de omgeving betrokken blijft, zitten een afgevaardigde van de wijkraad Valkenburg en van de Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn in de commissie Beeldkwaliteit.

Door middel van een puntentelling leidt de beoordeling tot een voorkeursontwerp, dat eerst met de omgeving wordt besproken. Daarna besluiten de colleges van B&W van gemeente Katwijk en gemeente Oegstgeest aan welke aannemerscombinatie de opdracht voor de fietsbrug wordt gegund.

Voorbereidingen Oegstgeest
In de gemeente Oegstgeest wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de brug aan de kant van Oegstgeest aan de Rijn. De bouwweg is aangelegd. Ook wordt gewerkt aan het bestemmingsplan dat nodig is voor het bouwen van de brug. Omdat aan de Valkenburgse kant het gebied al verder in ontwikkeling is, zijn deze zaken daar al geregeld.

Samenwerking
De gemeenten Katwijk en Oegstgeest werken samen aan het tot stand komen van de fietsbrug over de Oude Rijn. Gemeente Katwijk is verantwoordelijk voor het projectmanagement. De fietsbrug komt mede tot stand met steun van Provincie Zuid-Holland.

Comments

comments

DELEN