KATWIJK – De gemeente heeft een aannemer gevonden voor de aanpak van het Andreasplein, de Princestraat en de overige straten van het winkelgebied in het centrum van Katwijk aan Zee. Van Dijk Maasland gaat het gebied aanpakken.

De startdatum is 1 oktober, maar de aannemer gaat al voor de zomer met ondernemers en bewoners om tafel om een goed plan van aanpak op te stellen. Daarnaast opent de gemeente medio september een informatiecentrum in het DunaAtelier om belangstellenden tijdens de herinrichting te informeren over de voortgang.

Wethouder Jacco Knape: “Met deze voorlopige gunning aan het aannemingsbedrijf is een flinke stap gemaakt richting realisatie van de plannen die we met belanghebbenden hebben gemaakt. Het duurt nog even, maar we gaan nu de laatste fase van de voorbereiding in, zodat we in oktober eindelijk kunnen beginnen met het aantrekkelijker maken van ons centrum.”

Op 1 oktober wordt een start gemaakt met het opnieuw inrichten van het Andreasplein. Daarna wordt de Princestraat aangepakt. De planning is dat vóór april 2018, de start van het seizoen, alles gereed is.

Kwaliteit voor het centrum
De selectie van de aannemer is gedaan op basis van een formule waarbij de kwaliteit voor 70 procent mee telt en de prijs voor 30 procent. Bij kwaliteit valt bijvoorbeeld te denken aan goed contact met de buurt over de verschillende werkzaamheden en de planning daarvan. Aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland heeft de aanbesteding gewonnen. In hun aanbieding hebben zij aangegeven ervaring te hebben met centrumprojecten en is veel aandacht besteed aan het beheersen van de risico’s in een centrumproject.

Project iets duurder
De kwaliteit zorgt ervoor dat de aannemer meer geld krijgt dan is afgesproken met de gemeenteraad. Maar om binnen het budget te blijven worden twee maatregelen genomen.

Een aantal lichtmasten dat vrij komt bij de herinrichting van het Andreasplein en enkele lichtmasten overgenomen uit het project Kustwerk Katwijk, zouden de verlichting in de Badstraat en Voorstraat gaan vervangen. Hiervoor dienen ook nog nieuwe masten te worden aangeschaft. Door dat voorlopig niet te doen en alle bestaande lichtmasten in Badstraat en Voorstraat te handhaven, wordt bespaard.

Het potje ‘onvoorzien’ is kleiner gemaakt en een deel ervan is overgeheveld naar het projectbudget. Dat kan volgens de gemeente omdat door de grondige aanpak van de aannemer een aantal risico’s deel uitmaakt van de aanneemsom.

Planning werkzaamheden
Wanneer tijdens de bezwarentermijn van 15 dagen geen bezwaren zijn ingediend wordt het werk half april definitief gegund aan aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland. Omdat de gunning ruim op tijd plaats vindt, heeft de aannemer voldoende tijd materialen te bestellen, met bewoners en ondernemers afspraken te maken en de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd te coördineren. De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 oktober 2017 en 31 maart 2018.

Comments

comments

DELEN

1 REACTIE

Comments are closed.