De gemeente wil in januari beginnen met de werkzaamheden in het centrum. De bedoeling is dan alleen het Andreasplein opnieuw in te richten. Doordat het bestek niet op tijd gereed is en dus de aanbestedingsprocedure niet kan worden opgestart, is het niet meer mogelijk van oktober tot en met april het gehele centrum in een keer te doen.

De Princestraat wordt dan in het eerste kwartaal van 2018 aangepakt. Voor de totale aanpak is ook extra geld nodig. Het college stelt de gemeenteraad voor het projectbudget met 277.000 euro te verhogen. Zo wordt er niet ingeboet op de kwaliteit van het ontwerp.

Secuur werken
Wethouder Jacco Knape: “Het is jammer dat de oorspronkelijke planning niet gehaald is, maar door secuur te werken gaan we de aanbestedingsprocedure straks goed in. Dan duurt het misschien wat langer, in april 2017 hebben we wel een prachtig nieuw plein, waarna het in 2018 wordt af gemaakt.” Op dit moment wordt het bestek gereed gemaakt om daarna de aanbestedingsprocedure in te gaan. Het proces daarvan is ongewijzigd; nog steeds wordt deze procedure doorlopen samen met belanghebbenden. De bedoeling is dat in november/december gekozen kan worden voor een aannemer en in januari gestart kan worden met de herinrichting van het Andreasplein.

Tijdelijke situatie rond viskiosk
Doordat het niet gelukt is overeenstemming te bereiken over de verplaatsing van de viskiosk, was het nodig het ontwerp op die plek aan te passen. Het aanvankelijk ontworpen plantsoen is aangepast. Het uitgangspunt was om voldoende groen te bewaren, maar ook ruimte te laten voor het terras van de viskiosk. In 2022 kan het plantsoen aaneengesloten worden gemaakt, conform het eerdere vastgestelde definitief ontwerp, omdat de viskiosk dan verdwijnt van die plek. De nieuwe plek voor een kiosk komt dan aan de Zuidstraat-kant van het plein.

Raadsbehandeling en planning
Naar verwachting start de gemeenteraad met de besluitvorming over het budget en de tijdelijke inrichting in september. Vervolgens gaat het bestek de markt op en kan er samen met belanghebbenden een keuze worden gemaakt voor een aannemer. Het eerste deel van het werk, het Andreasplein, wordt dan uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2017. Het tweede deel, de Princestraat, in het eerste kwartaal van 2018. Deze volgorde kan niet veranderd worden, omdat vanuit duurzaamheid besloten is de stenen van het Andreasplein te hergebruiken in de Princestraat. April 2018 moet dan de gehele aanpak van het centrum klaar zijn.