Aanpak overlast en Rooie Buurt in prestatieafspraken

Voor de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ is bij het opstellen van de Prestatieafspraken voor 2016 de aanpak van woonoverlast en de leegstand en vele mutaties in de Rooie Buurt een must.

Samen met de gemeente Katwijk en de woningcorporatie Dunavie is de SHD hierover in gesprek zo ook over betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Maar ook items als de nieuwbouw van huurwoningen en duurzaamheidsmaatregelen liggen op de vergadertafel. Het totaal aan de door deze drie partijen vast te stellen Prestatieafspraken moet in de periode van 2016–2019 worden gerealiseerd.

Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD: “In de Rooie Buurt scoorde de tevredenheid onder de bewoners bij ‘Woning en leefbaarheid’ maar 40%, absurd laag voor deze schitterende buurt. De voortdurende leegstand en de vele verhuizingen moeten in 2016 echt stoppen. Er zijn buurtbewoners die in drie jaar tijd meerdere nieuwe buren hebben gehad. Met voortdurend tijdelijke bewoners huisvesten, realiseer je toch geen sociale cohesie in deze Rooie Buurt? Geen lapmiddelen meer, maar structurele oplossingen! Daar hebben deze bewoners toch recht op. Als we het in 2016 niet kunnen oplossen, waarom zou het dan wel in 2017 of later lukken? Dan kan je beter nu het woord ‘Buurt’ uit de naam halen.”

De SHD heeft zo haar gedachten over hoe je structureel de Rooie Buurt weer een echte buurt kan laten worden met maatregelen die je al in 2016 kan opstarten. Oostindie: “Maar dan moeten we het dus niet zoeken in voortdurende tijdelijke maatregelen. Je moet dan ook wel eens kiezen voor niet alledaagse maatregelen. Zo zaten we als SHD te denken aan het verkopen van enige huurwoningen in de geliberaliseerde sector. Breng een aantal van die groep geliberaliseerde woningen terug naar de sociale huursector, de taakstelling immers van alle woningcorporaties zeker met de nieuwe Woningwet per 1 juli, en handhaaf de verdere huurwoningen in de duurdere klasse in de Rooie Buurt. Dan krijg je ook een gevarieerde, maar vooral blijvende, bevolkingsgroep in een fantastisch buurtje. Daar hebben de bewoners wel eens recht op na alle jaren de grote Katwijkse volksverhuizing.”

Oostindie legt uit dat Dunavie, de gemeente Katwijk en de SHD in januari 2015 zijn gestart met de gesprekken die hadden moeten leiden tot het vastleggen van Prestatieafspraken. Deze afspraken hebben betrekking op de Katwijkse huurwoningen waar Dunavie er ruim 7300 in haar bestand heeft. Maar het heeft ook betrekking op nieuwbouwprojecten van huurwoningen. Oostindie: “Het is niet te geloven zeg. We zijn nu bijna één jaar verder en op maar een paar punten zijn we tot overeenstemming gekomen. Je moet elkaar natuurlijk ook wel wat willen gunnen aan de vergadertafel. Dus in januari gaan we maar weer vrolijk verder met onze gesprekken”, aldus de teleurgestelde Oostindie.
Woningcorporatie Dunavie heeft voor 1 november 2015 het bod met een overzicht van activiteiten voor de komende jaren aan de SHD en de gemeente Katwijk aangeboden. Dit bod moet de vertaling zijn van de ‘Woonvisie 2015-2019’ die de Katwijkse gemeenteraad 1 oktober jl. heeft vastgesteld. Oostindie: “Voor de SHD is het juist onbegrijpelijk dat er door Dunavie voor 2016 niets concreets over de Rooie Buurt en de aanpak van woonoverlast is vastgelegd.”

“Recent onderzoek van Aedes onder 174 woningcorporaties laat zien dat het aantal incidenten woonoverlast, o.a. door verwarde huurders, sterk groeiende is. Mede daarom wil de SHD voor 2016 een goede aanpak woonoverlast vastleggen in de Prestatieafspraken. Mei 2014 hebben we al een mini-symposium georganiseerd over ‘Woonoverlast’. Daar was Jur Verbeek van het Landelijk Platform Woonoverlast de gastspreker. Maar sindsdien is er in Katwijk weinig veranderd. Nu liggen er zeker kansen met zogenaamde verplichte gedragsaanwijzingen door de rechter. De SHD komt toch op voor de belangen van alle huurders, maar zeker voor die huurders die hun leefbaarheid zien bedreigd door woonoverlast”, sprak de strijdbare Oostindie.

Oostindie kon op de valreep nog een nieuwtje meedelen: “Vanaf komende maandag zijn die dag elke ochtend medewerkers van Stichting Grip op de Knip in de kantoorruimte van de SHD aanwezig waar ze spreekuur houden. Huurders weten al de weg te vinden naar de Nassaudreef 38a, dit is een extra stukje serviceverlening, prima zaak toch?”

Wilt u meer van hen weten, kijk maar op www.gripopdeknipkatwijk.nl. Voor huurdersinformatie kunt u terecht op de website www.shdeduinstreek.nl. Onder het kopje ‘Heeft u overlast?’ wijst de SHD huurders op hoe te handelen bij woonoverlast. Bent u geïnteresseerd in de landelijke aanpak van Jur Verbeek, de zeer informatieve website www.platformwoonoverlast.nl wacht op u.