Het tekort op het uitkeringsbudget van de gemeente Katwijk loopt op. Het college wil nu een aanvraag doen bij het Rijk voor de tijdelijke vangnetregeling.

Het Rijk keert jaarlijks een bedrag uit aan BUIG, Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten. Met deze wetsvoorstel heeft de overheid de slagkracht van gemeenten vergroot, wat betreft de taken en bevoegdheden van een aantal specifieke uitkeringen.

Uitkeringen aanvullen tot minimumniveau
Wanneer mensen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen zij een beroep doen op gemeenten voor aanvulling van hun inkomen tot minimumniveau. Gemeenten ontvangen extra geld van het Rijk om de uitkeringen aan te vullen. Ondanks alle maatregelen die de gemeente Katwijk heeft genomen, is het aantal uitkeringen in 2015 gestegen van 812 naar 880. In 2016 is dit aantal nog verder toegenomen. Na de BUIG-peildatum van 1 januari zijn er veel vergunningshouders ingestroomd, waardoor het gat nu zichtbaar is. Het tekort op het uitkeringsbudget in 2016 bedraagt inmiddels 16%.

Gecompenseerd
De stijging in 2015 zal in het budget 2017 grotendeels worden gecompenseerd. Maar de stijging in 2016 komt pas tot uitdrukking in 2018. De gemeente Katwijk ontvangt al jaren een aanvullende uitkering van het Rijk omdat het budget niet voldoende is om alle kosten minus inkomsten te dekken.

Aanvraag
Het College heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen een aanvraag te doen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een vangnetregeling, zodat de gemeente de uitkeringen kan blijven aanvullen tot minimumniveau.