Actie PvdA: meldpunt wonen in Rijnsburg

De PvdA Katwijk vindt dat inwoners van onze gemeente recht hebben op goede woonruimte. Helaas is dat nog niet voor iedereen het geval. De partij heeft het Meldpunt Wonen geopend, waar mensen terecht kunnen als zich knelpunten voordoen.

Dit bleek het geval bij klachten aan het Seringenplantsoen in Rijnsburg als gevolg van een renovatie die in 2011 heeft plaatsgevonden. PvdA Katwijk wilde graag weten of deze klachten ook gelden voor andere bewoners om het plantsoen.

Daarom besloot de PvdA om samen met stichting Huurdersbelangen deze buurt te bezoeken en de klachten te verwerken in een enquête. Hieruit bleek dat meerdere bewoners zorgen hebben over hun gerenoveerde woning. Het gaat om gedupeerden aan Het Cappelrijeland, Goudenregenplantsoen en Seringenplantsoen.

“Ik heb het bij Dunavie gemeld, maar er is niks mee gedaan”, vertelt een bewoonster. Uit de gesprekken komt dit bij meerdere bewoners naar voren. De klachten zijn vaak, maar niet altijd terug te herleiden naar de renovatie. Vooral het ontstaan van kieren bij de deuren en de daarbij ontstane tocht, worden veel genoemd. Ook afbladderende verf en tocht worden aangegeven. Toch was ongeveer de helft van de bewoners wel te spreken over de renovatie. Het geeft een gemixt beeld.

Duvavie heeft, in contact met de PvdA Katwijk, aangegeven de klachten serieus te nemen. Zo leggen zij de klachten uit de enquête voor aan uitvoerende aannemer Hemubo. Daar zal worden gekeken of de klachten overeenkomen met de klachten die hun bekend zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan zal er contact worden opgenomen met de huurder zelf. Daarnaast zullen klachten die niet direct gerelateerd zijn aan de renovatie meegenomen worden in het reguliere klachtenonderhoud. PvdA Raadslid Nelly Smits is blij met de reactie van Dunavie. “De fractie hoopt dan ook dat de klachten voor 1 oktober worden verholpen, zoals Dunavie zelf beloofd.”

De PvdA Katwijk wordt graag geïnformeerd over de voortgang in de behandeling van de klachten bij de betreffende huurders. Daarbij wordt verwezen naar het nog openstaande meldpunt wonen (pvdakatwijk@gmail.com)