KATWIJK – Ondernemers en vastgoedeigenaren van de Hoornespassage willen gaan investeren in het verbeteren van het winkelcentrum. Daarvoor is een actieplan gemaakt. Versterken van het winkelcentrum is niet alleen het verbeteren van de passage zelf.

Wethouder Krijn van der Spijk: “Winkelcentrum Hoornesplein is een vitaal winkelcentrum met een groot verzorgingsgebied. De openbare ruimte rondom het winkelcentrum verdient dan ook een stevige opknapbeurt”. De inrichting van het gebied rondom het winkelcentrum (zoals parkeren) is niet meer van deze tijd en moet door de gemeente flink aangepakt worden. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om de verkoopopbrengst van TriPodia beschikbaar te stellen voor die opknapbeurt.

Programma van Eisen
Het college van burgemeester en wethouders heeft ook een Programma van Eisen voor de herinrichting van de openbare ruimte vastgesteld. Dit programma beschrijft aan welke kwaliteitseisen de nieuwe herinrichting moet voldoen en is de basis voor een voorlopig ontwerp van het herinrichtingsplan. Dit plan gaat de gemeente straks opstellen met winkeliers, omwonenden en andere belanghebbenden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: stallingsmogelijkheden voor (brom)fiets, rij- en looproutes, toegankelijk voor mindervaliden en senioren, buitenverlichting en groen.

Klankbordgroep winkelcentrum
Afgevaardigden van de winkeliersvereniging, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente hebben zich verenigd in een klankbordgroep. Samen is een actieplan gemaakt waarin afspraken staan over welke maatregelen genomen moeten worden om de Hoornespassage een kwaliteitsverbetering te geven: wie gaat wat doen en wanneer. De komende jaren zet de klankbordgroep zich in om het actieplan verder uit te werken en te realiseren. Hierbij betrekt men de achterban van de betrokken partijen.

Comments

comments

DELEN