Dunavie volgt grotendeels het advies van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ wat betreft de huurverhoging vanaf 1 juli 2016 niet op. Voor 172 woningen die per 1 januari 2016 door het nieuwe huurbeleid een lagere huur zouden hebben gekregen, wordt de huur conform het voorstel van de SHD niet verhoogd. De SHD zag unieke mogelijkheden voor Dunavie om het voorstel van de SHD volgende een duidelijk signaal af te geven naar de lagere inkomensgroepen in Katwijk die financieel toch al onder druk staan.

Dunavie houdt vast aan het eerder aangeleverde voorstel aan de SHD. Dat betekent voor de inkomens tot € 34.678,- de inflatie van 0,6%, voor de inkomens van € 34.678,- – € 44.360,- wordt de basishuurverhoging van 2,1% toegepast zo ook voor de inkomensgroep van meer dan € 44.360,-. Cees Oostindie, voorzitter van de SHD: ,,Zeker nu de lagere inkomensgroepen, ook in Katwijk, onder druk staan adviseerden we voor de laagste inkomensgroep geen huurverhoging, voor de middelste groep een verhoging van 1% en voor de hoogste inkomensgroep in de sociale huur gaat de SHD wel mee met het voorstel van Dunavie wat betreft een basishuurverhoging van 2,1%”.

Reactie Dunavie

Ook al wordt in meerdere gemeenten de laagste inkomensgroep beschermd door de huur te bevriezen voor komend jaar en heeft Dunavie volgens Oostindie financieel gezien goed vlees op de botten, toch volgt Dunavie dit advies niet op. In een reactie geeft Dunavie aan dat ze nu ook al een lagere huurverhoging doorvoert dan waar in de eigen begroting rekening mee is gehouden. En het geld is volgens Dunavie hard nodig om te kunnen investeren in woningrenovaties (o.a. in de Secretaris Varkevisserstraat), de herstructurering (Hoorneslaan) en de nieuwbouw (o.a. Duyfrak en op termijn op het voormalige vliegveld Valkenburg).

Oostindie: ,,Natuurlijk begrijp ik hun argumentatie, maar kijk eens wat een goodwill je als Dunavie zijnde kon kweken. En wat hun financiële buffer betreft, die is echt niet als sneeuw voor de zon verdwenen als ze onze adviezen voor 2016 zouden volgen. Dan weet ik van corporaties in den lande nog wel vele andere voorbeelden te bedenken van voor de parlementaire enquête waar ze hun geld, huurdersgeld dus, aan hebben uitgegeven. De SHD geeft in ieder geval met hun advies een duidelijk signaal naar de huurders af”.