Was het een poging tegen beter weten in of had de VVD hoop dat coalitiepartij DURF toch voor één keer met de oppositie zou meestemmen om op zondag 24 december tussen 12.00-17.00 uur de deuren van de winkels te kunnen openen?

Maar helaas, voor de indieners van de motie (VVD, PvdA, KiesKatwijk, D66 Katwijk GB) had DURF niet de moed om éénmalig af te wijken van de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord.  Alhoewel fractievoorzitter Max van Duijn (DURF) de motie heel begrijpelijk en redelijk vond, was er voor DURF geen reden om in te stemmen.

Wassen neus
Maar wat dan te doen als we een referendum krijgen over de koopzondag, vroeg René Slootweg (GB) zich vervolgens af.
‘Er kan een referendum over worden georganiseerd als het participatiebeleid wordt aangenomen, alleen dan wordt het niet deze periode uitgevoerd.’, aldus Max van Duijn, fractievoorzitter DURF. ‘We hebben de afspraak gemaakt dat deze periode de koopzondag niet wordt ingevoerd.’

Voor René Slootweg reden om op te merken dat voor DURF het referendum een ‘wassen neus’ is. Maar kennelijk heeft Max van Duijn er alle vertrouwen in dat er na 2026 genoeg mogelijkheden zijn voor een ander beleid.

Niet blij
Dirk Remmelzwaal (SGP) was niet blij met deze situatie: “Veel onrust hierover wordt veroorzaakt door de VVD’. Voor de SGP is de zondag een bijzondere dag: ‘een dag voor rust en bezinning en onderlinge ontmoetingen en ieder mens heeft recht op rust’. Ook voor Jan-Willem van der Vijver (CU) is er geen reden om in te stemmen met deze motie: ‘De zondag is de aangewezen rustdag.’ en ‘Voor ons was het ook een keihard breekpunt, de koopzondag. Wij zullen nooit in een coalitie stappen als er een koopzondag komt.’

Dat ondernemers hierdoor extra omzetten mislopen is voor het CDA geen stabiele zaak om in te stemmen met de motie.  ‘Het collectieve karakter wat nu hebben is het beschermen en het behouden waard’, aldus Barend Tensen (CDA).

De motie ´Ruimte voor ondernemers op 24 december´ bleek dus niet haalbaar.