In Katwijk gaat de gemeente afval omgekeerd inzamelen. Waardevolle en herbruikbare materialen, zoals papier, plastic en GFT (groente, fruit en tuinafval) gaan ze aan of nabij huis afhalen. Het restafval dat overblijft, kunnen inwoners naar een restcontainer op afstand brengen. Hiermee draait de gemeente de huidige situatie om: het wordt makkelijker herbruikbare materialen in te zamelen en het kost meer moeite het restafval kwijt te raken.

Denk mee, doe mee
Hoe ze dit het beste kunnen invullen, willen ze graag van de inwoners horen. Maandag 19 december vindt een grote meedenksessie plaats van 16.00 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk, Kon. Julianalaan 3. Iedereen is van harte welkom suggesties, ideeën en opmerkingen over het (omgekeerd) inzamelen van afval aan te dragen. Het is ook mogelijk via de website te reageren, www.katwijk.nl/omgekeerdinzamelen.

Participatie
Deze meedenksessie is niet het enige moment waarop inwoners mee kunnen denken. In oktober vond een groot onderzoek naar de tevredenheid over afvalinzameling plaats onder 1000 inwoners van onze gemeente. In november is een focusgroep ingesteld met mensen uit alle wijkraden, verenigingen en instellingen. Deze focusgroep fungeert als een klankbordgroep. Verder gaan we na de meedenksessie in projectgroepen de aangedragen informatie uitwerken. Mochten er dan nog zaken zijn waar geen helder beeld over is, dan stellen we een burgerpanel samen, waarbij we gericht vragen kunnen stellen of dilemma´s kunnen voorleggen. Dit alles resulteert begin volgend jaar in een plan van aanpak. Wethouder Gerard Mostert: “In dit traject kan iedereen op verschillende niveaus meedenken. De inbreng van inwoners is van groot belang om de slagingskans te vergroten. Want we kunnen het (landelijke) doel van 80% afvalscheiding alleen bereiken als degenen die het uiteindelijk moeten gaan doen, er ook 100% achter staan.”

Uitgangspunten
Het doel is in 2023 80% van ons afval gescheiden in te zamelen. Sinds jaar en dag scheiden we in Katwijk 53% van het afval. Het streven hierbij is het afval per bebouwingstype op dezelfde manier op te halen. De verschillende bebouwingstypes zijn hoogbouw, laagbouw met buitenruimte en laagbouw met heel weinig of geen buitenruimte. De nieuwe manier van inzamelen mag niet meer gaan kosten dan de huidige manier van inzamelen. Het is zelfs zo dat goed afval scheiden, geld oplevert. Herbruikbare materialen zijn geld waard. Restafval kost geld. Goed scheiden is dus niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook echt schelen in de portemonnee.

Comments

comments

DELEN