Vanavond, donderdag 15 februari, houdt de commissie debatten over de evaluatie van de proef met verruiming van de openingstijden van de horeca, de uitbreiding van de parkeerregulering, de Veiligheidsagenda 2024-2027 en extra praktijkondersteuners bij de huisarts voor de jeugd. Bezoekers zijn welkom bij alle openbare vergaderingen; deze worden ook live uitgezonden.

Hieronder in het kort een aantal agendapunten.

Verruiming openingstijden horeca
Tussen 19.45 en 20.45 uur is er een debat over de evaluatie van de proef met verruiming van de openingstijden van de horeca.

Veiligheidsagenda
Tussen 20.45 en 21.30 uur debatteert de commissie over de Veiligheidsagenda 2024-2027.

Uitbreiding parkeerregulering
Om 20.45 uur begint het debat over de uitbreiding van de parkeerregulering.

Praktijkondersteuners bij de huisarts voor de jeugd
Tussen 21.30 en 22.15 uur is er een debat over Uitbreiding capaciteit praktijkondersteuner huisarts voor jeugd.

Positie gemeente inzake verontreiniging door Beaumix bij aanleg RijnlandRoute
Tussen 19.45 en 20.45 uur is er een debat over de verontreiniging rond de N206/Tjalmaweg. Dit is een besloten overleg.

Besluit
De raad besluit vanaf 22.15 uur over:
– Extra middelen lokale aanpak isolatie;
– Verhoging budget startersleningen;
– Wijziging van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2022;
– Decembercirculaire 2023.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergadering over verruiming van de openingstijden van de horeca en uitbreiding parkeerregulering zijn ook te zien via RTV Katwijk.