HIERBIJ NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN RTV KATWIJK OP WOENSDAG 3 MEI 2017

Datum: 3 mei 2017
Locatie: studio Mr.E.N.Rahusenstraat 2a
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
2. VASTSTELLEN AGENDA
3. VERSLAG VAN DE VERGADERING OP 11 MEI 2016
4. JAARVERSLAG SECRETARIS PBO
5. JAARVERSLAG SECRETARIS RTV KATWIJK
6. JAARREKENING 2016
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. BEGROTING 2018
8. BESTUURSVERKIEZING Aftredend zijn dhr. Marien Bos, dhr Herman van Beelen en mevr.       Karla Imthorn.
Marien Bos en Herman van Beelen stellen zich herkiesbaar als bestuurslid. Karla Imthorn       is niet herkiesbaar als bestuurslid. Namen van (tegen)kandidaten kunnen schriftelijk             worden ingediend bij het secretariaat van RTV Katwijk, secretariaat@rtvkatwijk.nl.
9. RONDVRAAG
10. SLUITING

Namens het bestuur van RTV Katwijk,
Ronny Barendse-Harteveld

Comments

comments

DELEN