Minister Edith Schippers van VWS lanceert vandaag met een speciale videoboodschap en een symbolische handeling officieel Kenniscentrum Sport en www.allesoversport.nl.
Vanaf nu kan iedereen op één plek terecht voor betrouwbare, actuele informatie over sport en bewegen, van sporter en coach tot activiteitenbegeleiders en sportbestuurders.

Wat zijn effectieve sport- en beweeginterventies?
Wat is er bekend over wangedrag bij sportwedstrijden?
Welke sport- en beweegactiviteiten kan ik kiezen?
Waarom zou onze gemeente moeten investeren in sport en bewegen?
Wat voor beweegactiviteiten kan ik het beste voor mijn cliënten met een beperking organiseren?
Hoe kan ik afvallen?
De coach van mijn jonge dochter wil haar als toptalent bijna dagelijks trainen; is dat een goed idee?
Is er een overzicht van alle effecten van sport en bewegen op de maatschappij?

Wie op internet zoekt naar het antwoord op deze vragen, krijgt een wirwar van resultaten. Maar waar vind je de antwoorden die kloppen? Voor het eerst in Nederland is er nu één plek waar heel veel vragen over sport en bewegen worden beantwoord. Kenniscentrum Sport brengt op www.allesoversport.nl kennis samen van veel partnerorganisaties. Samen met hen worden de antwoorden geschreven en getoetst op de laatste actuele ontwikkelingen in praktijk en wetenschap. De website is er zowel voor professionals als publiek.

Kenniscentrum Sport is de verbindende schakel tussen wetenschap, beleid en praktijk en richt zich op alle thema’s: van gehandicaptensport en bewegen in woonzorginstellingen tot topsport. Niet alleen met de website, maar ook met op de praktijk gerichte en op de vraag afgestemde kennisdiensten als advies, bijeenkomsten, analyses en certificering. Kenniscentrum Sport draagt zo bij aan verhoging van kwaliteit en effectiviteit van beleid en interventies op het gebied van sport en bewegen. Daarmee wordt de impact van sport en bewegen vergroot.

De nieuwe organisatie en de website zijn een rechtstreeks gevolg van de brief die minister Schippers (VWS) in 2014 naar de Tweede Kamer stuurde over de kennis- en innovatieagenda sport. Daarin benoemt zij de behoeft aan en het voornemen voor ‘een herkenbaar en voor alle doelgroepen toegankelijk centrum, dat de kennis over sport en bewegen zo veel mogelijk vraaggestuurd verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt’. Kenniscentrum Sport gaat met op de praktijk gerichte en op de vraag afgestemde kennis professionals en intermediairs ondersteunen in het bevorderen van gezond sporten en bewegen bij leden, leerlingen, cliënten en burgers. Kenniscentrum Sport doet dat samen met de praktijk en de wetenschap (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten).

Sinds 1 januari 2016 vormen NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en de kennisfuncties van Onbeperkt Sportief het nieuwe Kenniscentrum Sport. Onbeperkt Sportief heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het delen van expertise en het stimuleren van sporten en bewegen van mensen met een handicap. NISB heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis over sport en bewegen. In opdracht van het ministerie van VWS worden kennis en expertise van beide organisaties nu geborgd in een landelijk kenniscentrum: Kenniscentrum Sport en de portal allesoversport.nl.
De grootste veranderingen op een rij: meer ondersteuning van de integratie van gehandicaptensport in regulier sportaanbod, een online publieksfunctie en uitbreiding van de kennis over sport en bewegen. De topsport wordt in eerste instantie met name ondersteund via Topsport Topics, dat eveneens onderdeel is van Kenniscentrum Sport. De organisatie is gevestigd in Ede en staat onder leiding van een tweehoofdige directie: Remco Boer en Willemijn Baken. NISB was al een zelfsturende organisatie. Deze organisatievorm werpt zijn vruchten af: de klant- en medewerkerstevredenheid is volgens metingen aanzienlijk gestegen. De nieuwe organisatie Kenniscentrum Sport werkt volgens de principes van zelfsturing en high performance. Zo heeft het geen managers, maar teams die zelfsturend aan de slag gaan met vragen uit het werkveld.

Het kennisportaal www.allesoversport.nl geeft antwoord en helpt verder, het biedt overzicht en inzicht en de kwaliteit van de informatie is gegarandeerd. Beschikbare kennis over sport en bewegen wordt ‘samengebald’: de be bezoeker krijgt zo een compleet beeld van de beschikbare informatie. Het kennisportaal biedt informatie voor zowel professionals en vrijwilligers als geïnteresseerde burgers. De portal is ontwikkeld door Kenniscentrum Sport in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met Mulier Instituut, NOC*NSF, RIVM, SCP, TNO, VeiligheidNL, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging voor Sportgeneeskunde.