Leerlingen van het Andreas College uit Katwijk kregen donderdagochtend 15 juni een gastles van het hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de oever van de Maandagsche Watering leerden zij dat aquarium- en vijverplanten niet in de sloot horen, maar in de gft-bak. De veelal exotische planten kunnen in de sloot namelijk voor grote problemen zorgen.

 Na een korte uitleg door Henk Meijer, coördinator flora & fauna en waterkwaliteit bij Rijnland, gingen de leerlingen zelf aan de slag. Ze onderzochten de natuurvriendelijke oever aan de Maandagsche Watering. Ze telden en benoemden de diverse plantsoorten en controleerden de oever op exoten. Lisa Schaap uit klas 1 telde wel 52 verschillende planten: “Maar het kunnen er ook makkelijk meer zijn. Tussen de planten zitten veel insecten en andere dieren verstopt. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel!”

De leerlingen vonden ook enkele exotische planten in het water, die daar niet thuishoren. Eersteklasser Anna de Zwart: “We zagen de grote waternavel, waterhyacint en het mosselplantje. Vooral de grote waternavel zag ik best veel. Samen met Henk van het waterschap heb ik een paar van die planten uit het water getrokken.” “Het probleem hier is dat de plant zich heeft genesteld tussen de moerasplanten van de natuurvriendelijke oever”, vertelt Meijer. “Dit maakt het verwijderen extra moeilijk en arbeidsintensief. Er blijft altijd wel een stukje achter dat weer uitgroeit tot een nieuwe plant.”

Problemen door exotische waterplanten
Iedereen die een vijver of aquarium heeft, zal deze regelmatig opschonen en het teveel aan waterplan­ten verwijderen. Omdat mensen het zonde vinden om de planten weg te gooien, worden ze nog wel eens in de sloot gegooid. Deze veelal exotische planten horen daar echter niet thuis. Ze kunnen snel in aantal toenemen waardoor sloten helemaal dichtgroeien. Dit zorgt voor problemen: ze belemmeren de doorvaarbaarheid en de doorstroming, verdrukken inheemse waterplanten en brengen vissen in het nauw.

Geen exoot in de sloot
Meijer: “De les was een leuke manier om de leerlingen uit te leggen dat een diversiteit aan planten in de sloot belangrijk is en hen meer te leren over de gevolgen als dit wordt aangetast door de aanwezigheid van exoten.”

De gastles werd gegeven in het kader van de nationale Week van de Invasieve Exoten; een week waarin onder andere waterschappen aandacht vragen voor de problematiek die exotische waterplanten en -dieren in de sloot kunnen veroorzaken. De centrale boodschap is: gooi geen exoot in de sloot! Meer informatie: www.rijnland.net/geenexootindesloot

Comments

comments

DELEN