De gemeente is bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het laatste deel van woonwijk Rijnsoever-Noord. Er komen verschillende woningen: appartementen, twee-onder-een kap woningen en rijtjeswoningen. Uit onderzoek blijkt dat in de westelijk helft van het gebied in de 17e eeuw twee of drie boerderijen hebben gestaan. De gemeente gaat dit eerst onderzoeken.

Resten van 17e eeuwse boerderijen
Deze boerderijen zijn al lang geleden afgebroken, maar de kans is aanwezig dat zich dicht onder het huidige oppervlak nog resten van die boerderijen bevinden. Deze resten kunnen bestaan uit houten en/of stenen funderingen, waterputten, afvalkuilen en erfscheidingen en materialen als hout, bouwmateriaal, metaal, glas en aardewerk.

Archeologisch onderzoek
Om vast te stellen of er inderdaad resten liggen en om de archeologische waarde van die resten te bepalen wordt vanaf 9 mei door archeologen van onderzoeksbureau IDDS een zogenaamd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Bij zo’n onderzoek worden diverse lange, smalle sleuven gegraven op de plekken waar de boerderijen worden verwacht. Als daadwerkelijk sprake is van goed bewaarde overblijfselen, dan kan dit onderzoek belangrijke informatie toevoegen aan de geschiedenis van Katwijk in de nieuwe tijd en eventueel zelfs de late middeleeuwen. Mogelijk wordt er gekozen voor behoud van die resten in de bodem of vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving.