Hoewel er slechts een ongevaarlijke hoeveelheid asbest is gevonden in een aantal platsoenen in Rijnsoever, heeft de gemeente besloten de grond toch te saneren.

In de onlangs opgeknapte plantsoenen op de speelplaats tussen Deining, Klip, Zwin en Golfstroom is door omwonenden asbestverdacht materiaal aangetroffen. De gemeente heeft daarom een milieuadviesbureau asbestonderzoek uit laten voeren in deze plantsoenen.

Dit onderzoek is in februari van dit jaar uitgevoerd. Hierbij zijn de oppervlakten van de plantsoenen zorgvuldig geïnspecteerd en zijn diverse gaten en sleuven gegraven, waaruit grondmonsters zijn genomen. Uit het onderzoek blijkt dat in één van de plantsoenen, waar eerder door omwonenden stukjes asbest waren aangetroffen, ook tijdens het onderzoek asbest is gevonden. In de overige plantsoenen is geen asbest gevonden, met uitzondering van een enkel klein asbestplaatje.

De gehalten asbest liggen ver beneden de zogenaamde restconcentratienorm. Dit houdt in dat formeel gezien geen sprake is van een asbestverontreiniging en dat sanering niet wettelijk verplicht is. Ook is tijdens het onderzoek alleen hechtgebonden asbest aangetroffen. Dit betekent dat er geen losse vezels zijn die ingeademd kunnen worden en dat er géén acuut gevaar is voor de volksgezondheid.

Omdat het gaat om een speelplaats, gaat de gemeente het plantsoen waarin een concentratie aan asbestplaatjes is aangetroffen toch af laten graven en nieuwe schone grond aan laten brengen. Dit is afgesproken met de omwonenden die de melding hadden gedaan.

De gemeente heeft een hovenier benaderd om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze start in de week van 21 t/m 25 maart a.s. De werkzaamheden nemen enkele werkdagen in beslag. Na afloop wordt de beplanting teruggebracht. Omwonenden zijn geïnformeerd.