KATWIJK – De gemeente Katwijk gaat een deel van bedrijventerrein ’t Heen aanpakken. In het derde kwartaal van volgend jaar moet gestart worden met de werkzaamheden.

Het gaat om drie wegen, de Ambachtsweg, Heerenweg en de Lageweg. De aanpak van deze drie wegen dient als proef om het hele bedrijventerrein op te knappen. De gemeente maakt 2,5 miljoen euro vrij voor de herinrichting.

De gemeente richt het bedrijventerrein onder andere opnieuw in door het maken van parkeervakken. Daarnaast wordt de infrastructuur verbeterd. Er worden gelijkwaardige kruispunten gecreëerd, waar fietsers voorrang hebben. Op de Heerenweg komen op de kruispunten ‘streetprints’ waardoor het lijkt of de kruisingen verhoogd zijn. Langs de noordzijde van de Lageweg wordt een nieuw fietspad aangelegd.

Na aanleg van het nieuwe fietspad wordt de verbinding naar het fietspad aan de Blekerstraat langs de N206 afgesloten. Hierdoor wordt voorkomen dat het doorgaande fietsverkeer over de kruising Heerenweg – Blekerstraat gaat. Ook wordt de huidige fiets- en voetgangersoversteekplaats over de Lageweg nabij de Ambachtsweg verwijderd.

Planning
Het definitief ontwerp moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De verwachting is zij dit op 9 november behandelen in hun vergadering. Daarna start het aanbestedingstraject om tot een uitvoeringscontract met een opdrachtnemer/aannemer te komen. De werkzaamheden starten naar verwachting in het derde kwartaal van 2018. Alle ondernemers van ’t Heen worden vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden, de exacte planning van het werk, de bereikbaarheid van ’t Heen en eventuele omleidingsroutes.

Comments

comments

DELEN