In het landelijke Kwaliteitsvenster kunnen patiënten en hun naasten nu in één oogopslag de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen zien. Alrijne Ziekenhuis heeft de hoogst haalbare score van 100% behaald. Kwetsbare ouderen kunnen in dit ziekenhuis rekenen op de beste zorg.

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en zijn kwetsbaarder. De zorg voor deze kwetsbare ouderen is daardoor zeer complex. Veel factoren samen bepalen de kwaliteit ervan. In het landelijke Kwaliteitsvenster is gekozen voor één maat voor de zorg van ouderen: de aandacht die een zorginstelling besteedt aan het risico op plotselinge, ernstige verwardheid ook wel delier genoemd. Dit is een aandoening die vaak slecht wordt herkend.

Alrijne Ziekenhuis heeft de hoogst haalbare score: 100% aandacht voor deze aandoening, de landelijke gemiddelde score is slechts 88,8%. Dit betekent dat in Alrijne Ziekenhuis bij alle patiënten van 70 jaar en ouder wordt vastgesteld of zij een risico hebben op een delier. Daarnaast wordt in dit ziekenhuis ook gekeken naar het risico op ondervoeding, vallen of kans op fysiek functieverlies. Vervolgens wordt bij elk vastgesteld risico samen met de patiënt en de naasten bepaald welke mogelijkheden er zijn om het risico zo klein mogelijk te houden. Dit alles draagt bij aan een voorspoediger herstel van de patiënt.

Naast deze hoogst haalbare score, zijn de inspanningen van Alrijne Ziekenhuis voor kwalitatief goede zorg voor ouderen onlangs ook beloond met het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

Het Kwaliteitsvenster is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van zorg. Het Kwaliteitsvenster is te vinden op de website van elke deelnemende instelling. Het geeft antwoord op vragen als: Hoe doet de instelling het ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Waarom is de score lager of juist hoger dan gemiddeld? Wat doet een instelling hieraan? Een overzicht van alle Kwaliteitsvensters is te vinden op www.nvz-kwaliteitsvenster.nl.

Comments

comments

DELEN