Voor het gebied De Noord, de Rooie Buurt, het Centrum, het Havengebied, Katwijk aan Zee Midden en de Zuid maakt de gemeente Katwijk een nieuw bestemmingsplan: Katwijk aan Zee 2015.

Dit nieuwe bestemmingsplan gaat een aantal huidige bestemmingsplannen in Katwijk aan Zee vervangen. Met het bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast welke functies waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Naar aanleiding van reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan is nu het ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit ontwerpbestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015 ligt van 2 oktober tot en met 12 november 2015 ter inzage.

Het plan ‘Katwijk aan Zee 2015’ betreft een reguliere – 10 jaarlijkse – herziening en samenvoeging van een aantal huidige bestemmingsplannen in dit gebied. In het nieuwe plan worden alle uitwerkingsplannen en besluiten tot afwijking van de oude bestemmingsplannen voor dit plangebied opgenomen. Ook wordt het beleid dat in juni 2014 in het Masterplan Katwijk aan Zee is vastgesteld in dit bestemmingsplan opgenomen. In het bestemmingsplan worden geen zaken vastgelegd waarover nog geen politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden. De begrenzing van het plan wordt gevormd door de Boulevard aan de westzijde, de Rijnmond aan de noordzijde, de Industrieweg, de Karel Doormanlaan en de Meeuwenlaan aan de oostzijde en de Zuidduinen, de Laan van Nieuw-Zuid, de Drieplassenweg, de Schuitegatstraat en de Zeereepstraat aan de zuidzijde.

Het bestemmingsplan heeft identificatiecode NL.IMRO.0537.bpKATzee2015-on01 en kan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk. Het plan kan hier gedurende openingstijden van het gemeentehuis worden bekeken.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Veiligheid via telefoonnummer (071) 406 5199.

Het bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015 wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

Comments

comments

DELEN