KATWIJK – In mei vorig jaar is de gemeente de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan voor het eerste deel van de verlenging van de Westerbaan gestart. Dit bestemmingsplan legt de ruimtelijke inpassing van het doortrekken van de Westerbaan als 30 km/uur route vanaf de rotonde Parnassia naar de Kon. Julianalaan vast. Het plan heeft eind vorig jaar zes weken ter visie gelegen, en is op 16 januari jl. door het college van B&W gewijzigd vastgesteld. De aanleg van dit nieuwe wegdeel zal volgens de planning eind dit jaar uitgevoerd worden.

Eerste stap
Aanleiding voor de herziening van het bestaande bestemmingsplan is de wens van de gemeente om de tijdelijke verbinding van de Westerbaan met de Kon. Julianalaan via de Cantineweg (toegestaan tot 2026) te vervangen door een definitieve verbinding, eveneens als 30 km/uur weg. Het doortrekken van de Westerbaan als 30 km/ uur weg is een eerste stap in de uiteindelijke verlenging van de Westerbaan naar de Boslaan (als 50 km/uur weg). Dit is een lang gekoesterde wens van de gemeente voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente en de leefbaarheid in de wijk Zanderij, wat vanwege wetgeving over het nabij gelegen Natura 2000- gebied Meijendel & Berkheide nog niet mogelijk is.

Plan
Het nieuwe wegdeel gaat het huidige gebruik van de Cantineweg als tijdelijke route voor doorgaand verkeer vervangen. De Cantineweg blijft bestaan als toegangsweg voor de scouting en als fietsverbinding. Het inpassingsplan voor het nieuwe wegdeel is in overleg met een klankbordgroep opgesteld. De Westerbaan wordt vanaf de rotonde Parnassia doorgetrokken naar de Kon. Julianalaan; de Zilverschoon sluit via een rotonde aan op deze nieuwe weg. Het wegdeel loopt door de huidige speeltuin, die verplaatst wordt naar Duinvallei. Het ontwerp is zodanig vormgegeven dat de nieuwe wegverbinding zonder grote aanpassingen getransformeerd kan worden naar een 50 km/uur-weg, wanneer de complete verlenging naar de Boslaan in de toekomst mogelijk wordt. Eind november vorig jaar zijn de omwonenden tijdens een informatieavond over het bestemmingsplan geïnformeerd.

Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn een paar wijzigingen in het plan aangebracht. Het gaat hier onder andere om het verplaatsen van de watercompensatie. De in het ontwerp ingetekende poel ter hoogte van de huidige speeltuin is niet verbonden met een andere watergang en maakt dus geen onderdeel uit van het watersysteem. De poel telt daarom niet mee in de watercompensatie die verplicht is bij toename van verharding in de omgeving. Dit wordt opgelost door in plaats van het aanleggen van de poel de sloot achter de Gravin van Buurenlaan extra te verbreden.

Vervolg
De gemeenteraad moet het bestemmingsplan uiteindelijk vaststellen. Naar verwachting behandelt de raad het bestemmingsplan in februari en maart. De aanleg van het nieuwe wegdeel zal volgens de planning eind dit jaar gebeuren.

Verlengen Westerbaan
Het verlengen van de Westerbaan vanaf de rotonde Parnassia naar de Boslaan is bedoeld om de verkeersafwikkeling aan de rand van de wijk Zanderij – Westerbaan te verbeteren, en het sluipverkeer door de wijk te verminderen. Ook moet de Verlengde Westerbaan een deel van het autoverkeer gaan opvangen dat van de toekomstige RijnlandRoute naar Katwijk aan Zee rijdt. Verkeersberekeningen tonen aan dat zonder de Verlengde Westerbaan het verkeer vanaf de RijnlandRoute/N206 naar de Zeeweg niet goed afgewikkeld kan worden. Meer informatie over het verlengen van de Westerbaan is te vinden op www.katwijk.nl/westerbaan.

Comments

comments

DELEN