De bestrijding van de meeuwenoverlast wordt ook in 2016 weer voortgezet. Na een inventarisatie van de door meeuwen drukbezochte plekken zal vanaf eind maart het seizoen van de overlastbestrijding starten. Ook kunt u zelf weer bijdragen aan het terugdringen van de meeuwenoverlast.

In Katwijk worden door het milieubeheerbedrijf, dat in opdracht van de gemeente Katwijk de bestrijding van de overlast coördineert, verschillende bestrijdingsmethoden gebruikt. Het onderdompelen van meeuweneieren in olie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de eieren niet uit komen. Bovendien mogen zij binnen de grenzen van de ontheffing van de wet nesten onklaar maken. Vanaf dit jaar wordt er niet meer met roofvogels in het centrum gevlogen. Deze bestrijdingstechniek is niet de meest effectieve methode gebleken. Wel wordt bekeken of een idee van een inwoner naar aanleiding van de gehouden informatieavond kan worden uitgevoerd; het installeren van een nestkast voor een slechtvalk op een hoog punt in Katwijk. Het foerageren van de slechtvalk kan meeuwen verjagen.

U kunt zelf bijdragen aan de vermindering van de overlast. Het meest belangrijke is dat u de meeuwen niet voert en dat u uw afval in de afvalbakken gooit. Meeuwen komen af op etensresten en worden door hun aangewakkerde eetlust ook steeds brutaler, agressiever en luidruchtiger. Dit gedrag wordt als de meest ernstige overlast ervaren. Daarnaast kunt u netten of draden spannen die een eventuele broedplaats (op een plat dak) onbereikbaar maken.

Sinds vorig jaar geldt er een voerverbod voor meeuwen. Het voeren leidt ertoe dat de meeuwen hiervan leren dat bij mensen eten te krijgen is. Meeuwen vallen daardoor ook uit zichzelf mensen aan en pakken eten af. Hier zijn genoeg voorbeelden van bekend. Daarnaast leidt het voeren van meeuwen tot andere vormen van overlast, zoals geluidsoverlast en overlast van uitwerpselen. Het voeren van meeuwen is daarom niet gewenst, onverstandig en ook verboden. Er kan een boete voor worden uitgeschreven.