Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Pieter Kuijt
bestuur@rtvkatwijk.nl

Secretaris
Jaap de Mooij
bestuur@rtvkatwijk.nl

Penningmeester
Marcel van der Vijver
bestuur@rtvkatwijk.nl

Bestuurslid Telemedia / Techniek / ICT
Jaap Schaap
bestuur@rtvkatwijk.nl

Bestuurslid Televisie / Beheer
Jacques Ahlers
bestuur@rtvkatwijk.nl

Vice Voorzitter / Bestuurslid Radio
Han van de Kamp
bestuur@rtvkatwijk.nl