De aanbesteding van het hoofdcontract van de RijnlandRoute, dit betreft de Knoop Leiden West en het deel tussen de A4 en de A44, is in volle gang. Mocht deze aanbesteding resulteren in een prijs die meer dan 30% lager is dan door de provincie Zuid-Holland geraamd, dan wil de provincie een deel van het aanbestedingsvoordeel inzetten om verbeteringen op dit traject te realiseren.

De provincie heeft de betrokken gemeenten gevraagd hun ‘wensenlijstje’ voor dit deel van de RijnlandRoute in te dienen. Voorwaarde is wel dat de gemeentes zelf minimaal de helft bijdragen aan deze wensen. De gemeente Katwijk – dat maar voor een klein deel van het grondgebied binnen het hoofdcontract valt – is nog steeds van mening dat de bruggen in de A44 beweegbaar zouden moeten blijven.

Betere afweging
Gemeentes hebben tot 23 december de tijd om hun wensen kenbaar te maken. In de brief aan de provincie vraagt Katwijk echter tegelijkertijd het aanbestedingsvoordeel niet direct in te zetten voor het hoofdcontract. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Als de provincie het aanbestedingsvoordeel niet gelijk in het hoofdcontract steekt, maar eerst het totale aanbestedingsresultaat, inclusief die van de tracés Tjalmaweg en Europaweg afwacht, dan heb je een goed beeld van wat er totaal besteed kan worden aan optimalisaties, en kun je een betere en meer integrale afweging maken’. Ook vraagt gemeente Katwijk de norm van 30% naar beneden bij te stellen. ‘Een aanbestedingsvoordeel van 30% is enorm hoog, je kunt je afvragen hoe groot de kans is dat dit ook echt gaat gebeuren,’ aldus de wethouder. De gunning van het hoofdcontract gaat begin volgend jaar plaatsvinden, dan wordt duidelijk of er een aanbestedingsvoordeel is.

Financiering
Het benodigde budget om mee te betalen aan het beweegbaar houden van de bruggen wil de gemeente na zorgvuldig overwegen onttrekken aan de toegezegde provinciale bijdrage voor het verdiepen en verleggen van de N206 bij Duinvallei. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Het door de provincie toegezegde bedrag is bij lange na niet toereikend om de problematiek daar goed op te lossen. Dat zal op een andere manier moeten gebeuren. Dan doen we er beter aan om die middelen in te zetten voor een maatregel die van belang is voor de Katwijkse economie zoals het openhouden van de bruggen.’

Duinvallei
De inrichting van Duinvallei blijft echter wel hoog op de agenda van de gemeente staan. ‘Onze verwachting is dat de verkeersafwikkeling op dat deel van de N206 na aanleg van de RijnlandRoute verslechtert. De gemeente heeft om die reden ook bezwaar gemaakt tegen deze aansluiting. De ambitie om dit probleem op te lossen is dan ook onverminderd groot. Wij willen samen met de provincie naar een oplossing zoeken, maar tot nu toe is hier nog geen enkel zicht op. We blijven hierover met de provincie in gesprek.’, aldus de Katwijkse wethouder.

Tjalmaweg
Het aanbestedingsvoordeel waar het nu om gaat, betreft alleen het hoofdcontract. De Tjalmaweg is een aparte fase binnen de aanleg van de RijnlandRoute. De toewijzing van eventuele aanbestedingsvoordelen op dit traject komt later aan de orde. Voor dit traject zal worden gewerkt met een zogenaamd kansendossier. Hierin wordt een aantal extra verbeteringen op dit traject in beeld gebracht, die mogelijk gelijk al in de aanbesteding kunnen worden meegenomen.

Op donderdag 8 december bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp.

Comments

comments

DELEN