KATWIJK – Donderdagavond presenteerden de 9 initiatiefnemers van Duinvallei hun plannen over de inrichting aan de omwonenden uit de Zanderij en bewoners van Katwijk. De bijeenkomst bestond uit een gezamenlijke sessie waar de initiatieven kort hun plan pitchen en het gezamenlijk inrichtingsvoorstel werd gepresenteerd. Aansluitend was er ruimte voor verdieping, waarin bewoners en initiatiefnemers met elkaar in gesprek gingen.

Met bewoners in gesprek
Het doel van de bijeenkomst was: bewoners de ruimte geven om meer te weten te komen van de verschillende initiatiefnemers en inhoudelijk in gesprek te gaan over hun plannen. Ook werden de bewoners gevraagd naar hun ideeën over samenwerking tussen de initiatieven en de omgeving. Het is de bedoeling dat middels bijvoorbeeld een platform, initiatiefnemers en bewoners makkelijke met elkaar in contact kunnen komen. “Hoe gaan jullie de samenwerking met de buurt organiseren?” en “hoe gaat het dan met parkeren?” waren belangrijke vragen van de avond. De initiatiefnemers gaven hier heldere antwoorden op. Maar spoorden de bewoners ook aan om vooral zelf met ideeën te komen. “Zo hoop ik dat we over een aantal maanden echt onderdeel zijn van de buurt”, aldus één van de initiatiefnemers.

Duinvallei
Katwijk ging begin dit jaar op zoek naar initiatieven voor het terrein Duinvallei. Op de oproep reageerden ruim 100 initiatiefnemers. Na verschillende werksessies werden afgelopen zomer 9 initiatieven gepresenteerd. De initiatiefnemers die uit de selectie kwamen zijn de Groene Vallei, Muziek & Sport, Zanderijtuinders 2.0, Bijenstal, Tiny Houses, Fullbody Gym, Energie-objecten, Innovatieve stadslandbouw en Kleine Duinvallei. Naast deze initiatieven zal ook de Duinspeeltuin, die verdwijnt door het verlengen van de Westerbaan, een plekje krijgen in de Duinvallei.

Vervolgtraject
In de komende weken gaan de initiatiefnemers hard aan de slag om hun plan te gaan realiseren. Daarnaast moeten zaken als de samenwerkingen tussen de verschillende initiatiefnemers onderling, de samenwerking met de omgeving en de aanvraag van vergunningen verder uitgewerkt worden. Het streven is dat nog voor het eind van het jaar de eerste schop de grond ingaat.

Duinvallei
De gemeente Katwijk stelt de grond van Duinvallei voor de komende 10 jaar ter beschikking. Met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” zijn ideeën verzameld. Het Q-team heeft het college geadviseerd om 9 initiatieven een plek te geven in Duinvallei, omdat zij de meeste toegevoegde waarde opleveren voor Katwijk en in het bijzonder voor de Zanderij. Het college heeft dit advies overgenomen. De gekozen initiatieven vormen samen een interessante mix om van Duinvallei de komende 10 jaar een aantrekkelijk gebied te maken.

Comments

comments

DELEN