KATWIJK – Tijdens de bouw van Rijnsoever in 1970-1980 zijn bomen geplant en plantsoenen aangelegd. Het is nu tijd om het groen in de wijk opnieuw in te richten. Dat gaat gebeuren als onderdeel van de integrale gebiedsaanpak.

Alle gezonde bomen en struiken blijven staan. Een aantal bomen gaat niet lang meer mee. De gemeente wil deze vervangen door andere bomen. Ook hebben bewoners aangegeven bepaalde bomen te willen vervangen. Sommige bomen maken plaats voor de nieuwe inrichting. Met het nieuwe groen heeft Rijnsoever de komende 30-40 jaar een mooie, groene uitstraling.

Nieuw groenplan
Doel van het groenplan is het versterken van de groene inrichting van de wijk. De gemeente heeft dit plan in samenspraak met de bewoners opgesteld. Tijdens de bewonersavond kwam naar voren dat het kappen van bepaalde bomen de kwaliteit van de openbare ruimte zou verbeteren. Ook hebben bewoners gevraagd op bepaalde plekken bomen weg te halen om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Bomen die ernstige overlast veroorzaken doordat de wortels door de bestrating heen komen, worden ook gekapt.

Kwaliteit
Wethouder Jacco Knape: “Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het groene karakter van de leefbaarheid in een wijk. Ook in Rijnsoever. We willen het groen in de openbare ruimte behouden en als het kan, willen we dit zelfs versterken. Daarom planten we 276 nieuwe bomen die van wortel tot kruin uitgroeien tot volle bomen met een groot kroonvolume. Bij het opnieuw planten van bomen is de kwaliteit belangrijker dan de het aantal bomen.”

Nieuwe bomen
In Rijnsoever worden Spaanse aken, esdoorns, magnolia’s, sierkersen, sierperen, lindes, wilgen en meidoorns geplaatst. De nieuwe bomen worden geplant op plekken die daarvoor geschikt zijn en die voldoen aan de eisen om de bomen goed te kunnen laten groeien. Op die groeiplaatsen komt speciale grond. Ook het opdrukken van de bestrating door wortels komt niet meer voor. Bovendien krijgen de bomen meer ruimte om te groeien, doordat ze verder van elkaar worden geplant.

Omgevingsvergunning en het nieuwe ontwerp
De omgevingsvergunning voor het kappen van 377 bomen in Rijnsoever ligt vanaf 13 juli ter inzage op het gemeentehuis en via www.katwijk.nl/bekendmakingen.

Kapvergunning bomen langs het fietspad
De vergunning voor het kappen van de bomen langs het fietspad wordt later gepubliceerd. De gemeente wacht nog op goedkeuring van de Omgevingsdienst voor een ontheffing op de vleermuizenroute.

Comments

comments

DELEN