KATWIJK – “Waar bent u trots op in uw rol van BC-lid?” Dit was één van de sheets die besproken werd woensdagavond 1 maart bij de derde en laatste trainingsavond voor de met de Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek samenwerkende bewonerscommissies.

Op deze bijeenkomst onder leiding van Anneke Schouten en Thea de Feijter van ‘De Nieuwe Wind’ werd er veel geleerd, ervaringen uitgewisseld, ideeën opgedaan, handvatten gegeven waar de aanwezigen in hun rol als BC-lid in hun eigen wooncomplex van Dunavie zeker iets mee kunnen.

Zichtbaar zijn als bewonerscommissie
Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD dat deze avonden organiseerde: “Het is zo gaaf om te zien hoe enthousiast deze mensen zich als BC-lid inzetten. Je ziet ze groeien deze drie avonden. Het gaat er ook om dat ze in hun wooncomplexen zichtbaar moeten zijn als bewonerscommissie. En dat hoeft heus niet altijd middels een vergadering, dat kan ook door diverse laagdrempelige activiteiten te organiseren om bewoners te met elkaar te verbinden. Daar zijn hier ook weer vele ideeën opgedaan hoe dat handen en voeten te geven.” Onder toeziend oog van het dagelijks- en algemeen bestuur van de SHD ontvingen alle BC-leden een certificaat aan het einde van deze training.

Lopende zaken bespreken
Oostindie: “Maandagavond 13 maart zijn we hier weer in de Open Hof Kerk voor een avond voor alle leden van de ongeveer 35 bewonerscommissies. Na een lezing van Roland van Vliet, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, bespreken we diverse lopende zaken met elkaar.” Wilt u meer lezen over de rol van de bewonerscommissies, kijk dan op de website www.shdeduinstreek.nl of www.denieuwewind.nl.

VIASHD