De Bibliotheek op school is een succes gebleken, en daarom wordt bij de start van het nieuwe schoolseizoen in twee nieuwe basisscholen weer een bibliotheek nieuwe stijl geopend.

De Ds. R.P.A Rutgersschool en de Farèlschool in Katwijk bijten het spits af en in januari volgen de Julianaschool en de Schakel in Rijnsburg. De directeuren van deze vier scholen zetten vorige week hun handtekening als bevestiging van de samenwerking tussen school en bibliotheek. Het gezamenlijk doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school maar ook thuis.

Lezen goed voor schoolprestaties
Wanneer kinderen plezier in lezen hebben, gaan ze het vaker doen en worden ze er beter in. Lezen is niet alleen leuk, het is ook goed voor de schoolprestaties van kinderen. Dat de Bibliotheek op school hierin een activerende rol speelt is gebleken uit promotieonderzoek van Tijs Nielen. Voor zijn onderzoek vergeleek Nielen een groep scholen die meedoet aan de Bibliotheek op school (dBos) met scholen die niet meedoen. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat door dBos Cito-scores op begrijpend lezen sterk vooruitgaan. Dit effect komt tot stand doordat de leerlingen op dBos-scholen meer lezen.

Leesplezier
Dat leerlingen op dBos-scholen in Katwijk meer gaan lezen blijkt ook uit de jaarlijkse monitor, het meetinstrument binnen het programma dBos. Sinds 2013 is het percentage kinderen van dBos-scholen in Katwijk dat heel graag leest met 5% gestegen naar 34,9%. Dat is 2% boven het landelijk gemiddelde. Ook het enthousiasme van de leerkrachten met betrekking tot leesbevordering is in Katwijk spectaculair toegenomen -van 18% in 2013 naar 52% in 2015- en zit daarmee bijna 13% boven het landelijk gemiddelde. Deze cijfers geven aan dat structurele aandacht voor plezier in lezen heel belangrijk is en dat is precies waar bibliotheek en school met de Bibliotheek op school naar streven.

18 scholen
Met de aansluiting van de vier nieuwe scholen staat de teller voor de Bibliotheek op school in de gemeente Katwijk op 18, dit is 70% van het aantal ‘gewone’ basisscholen. Daarmee doet Katwijk het heel goed: in de meeste andere gemeenten van Zuid-Holland is de deelname van scholen aan dBos zo’n 20% lager. Het mooie resultaat is te danken aan gezamenlijk beleid en inspanningen van de gemeente Katwijk, deelnemende scholen en Bibliotheek Katwijk om taalachterstanden bij kinderen te voorkomen. Belangstelling, of meer informatie over dBos? Neem contact op met Bernadet Bakker bbakker@bibliotheekkatwijk.nl

Bibliotheek op school

Foto: Opening van dBos in de Rutgersschool

Comments

comments

DELEN