Op dinsdag 10 oktober vindt de eerste bijeenkomst nieuw Kunst en Cultuur Platvorm plaats.
Alle culturele organisaties uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg welkom

Het Kunst en Cultuur Platform is een nieuw platform, waarmee de gemeente Katwijk, Welzijnskwartier en Katwijk Marketing de verschillende organisaties die in Katwijk actief zijn op het gebied van kunst en cultuur bij elkaar willen brengen. Het doel is het stimuleren van de samenwerking, het uitwisselen van kennis en ervaring en agenda-afstemming.

Het platform is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, Welzijnskwartier en Katwijk Marketing. Zij beogen hiermee mensen bij elkaar te brengen die (bestuurlijk) actief zijn in Katwijkse organisaties die bepalend zijn voor het kunst- en cultuuraanbod in Katwijk. De bijeenkomst is gericht op ontmoeting van vak-, passie- en hobbygenoten. Om elkaar te ontmoeten, om kennis en ervaringen uit te wisselen en om de agenda’s op elkaar af te stemmen, met als doel kunst en cultuur in Katwijk op een nóg hoger plan te brengen.

De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Jacco Knape. Hij zal ingaan op de achtergrond en doelstellingen van het platform. Vervolgens zullen vertegenwoordigers van de drie organisaties ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied ingaan op het belang van kunst en cultuur. Er wordt afgesloten met een doorkijkje naar de toekomstige rol en invulling van de bijeenkomsten van het platform.

Het Kunst en Cultuur Platform is toegankelijk voor alle organisaties die in de gemeente Katwijk actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Partijen die voor het platform zijn uitgenodigd, zijn bijvoorbeeld de bibliotheek, musea en toneel- en muziekverenigingen. Ook interesse om aan te sluiten bij het nieuwe Kunst en Cultuur Platform? Meer informatie is op te vragen bij de gemeente, het Welzijnskwartier of Katwijk Marketing. Direct aanmelden kan via info@katwijkmarketing.nl

Comments

comments

DELEN