Tussen 11 en 29 april wordt ter hoogte van Zuidstraat 87 (kruispunt Zuidstraat-Boorsmastraat) een bodemsanering uitgevoerd. De verontreiniging in de bodem is ontstaan op de plek waar in het verleden een chemische wasserij zat. Het gaat om een grondwaterverontreiniging in de diepere bodemlagen die niet schadelijk is voor de gezondheid. Wel is er een risico op verspreiding en dat wordt met deze sanering tegen gegaan.

Gespecialiseerde firma’s zullen op de kruising bacteriën en stoffen in de grond injecteren. Dit zal de natuurlijke afbraak van de verontreiniging in gang zetten. Vervolgens wordt  jaarlijks gemonitord of dat afbraakproces nog steeds zijn werk doet.

Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer ter plekke omgeleid. Aanwonenden krijgen een brief van de uitvoerende firma over hoe zij hun woning kunnen bereiken.