Ingezonden: SGP.

Op vrijdag kan er niet geparkeerd worden op het marktplein in Katwijk. De meeste Katwijkers weten dat. Toch komt het nog regelmatig voor dat er tijdens het opbouwen van de weekmarkt op vrijdagochtend nog een auto staat geparkeerd. Deze moet dan, als er geen contact met de eigenaar kan worden gelegd, worden weggesleept. De kosten hiervoor kunnen niet verhaalt worden op de eigenaar, omdat de borden waarop staat dat op vrijdag daar parkeren niet is toegestaan, met de herinrichting van het marktplein niet zijn teruggeplaatst. Raadslid Jaap Klok heeft hier namens de SGP-fractie vragen over gesteld. In de antwoorden op die vragen blijkt gelukkig dat de gemeente inziet dat beter is deze borden weer te plaatsen. Het marktplein kan, buiten de marktdag om, prima gebruikt worden als parkeerplaats.

De SGP is blij met de reactie van de gemeente. Zo is het voor de (vaak niet uit Katwijk afkomstige) automobilist duidelijk wanneer er daar wel en niet geparkeerd mag worden, en kan de markt op vrijdagochtend ongehinderd opgezet worden.

Vlak voor het ter perse gaan van de krant bleek dat de borden reeds geplaatst zijn!