De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe zwembad zijn in volle gang. Eind juli zal de vergunning worden aangevraagd. Eind september begint de aannemer met het inrichten van de bouwplaats en met de sloop van de buitenbaden. Gevolgd door het grondwerk dat zal plaatsvinden onder archeologische begeleiding. Begin 2017 wordt gestart met de fundering. Volgens de huidige planning is het nieuwe zwembad begin 2018 klaar.

Het bouwbord aan de Zeeweg markeert de plek waar straks de bouwplaats van het nieuwe zwembad komt te liggen. Op het bord staan twee artist impressions. Zij geven weer hoe het nieuwe zwembad eruit zal zien in 2018. De bouwplaats zal worden afgezet met een hek en zal voor het bouwverkeer uitsluitend toegankelijk zijn vanaf de Zeeweg.

Tijdens de bouw van het nieuwe zwembad blijft Aquamar open. Het zwembad wordt pas gesloten en gesloopt, nadat het nieuwe zwembad in gebruik is genomen. Ook de weekmarkt op de vrijdagen blijft gewoon doorgaan. Wethouder Krijn van der Spijk: “De bouw vindt plaats in een omgeving waar mensen werken, wonen, naar school, naar de kerk gaan, enz.. Het is belangrijk dat die bezigheden vooral veilig door kunnen gaan. Daarom is de omgeving intensief betrokken bij het project.”

De omwonenden zijn vertegenwoordigd in een Klankbordgroep waarmee de gemeente de voorbereidende werkzaamheden geregeld afgestemd. Ook de Wijkraad Katwijk aan Zee is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep. Op deze manier wordt met het belang van de direct betrokken bewoners zo veel als mogelijk rekening gehouden.

De bomenrij langs de Zeeweg blijft intact. Alleen op de plek waar de inrit voor het bouwterrein komt, wordt een aantal bomen weggehaald. Deze bomen zullen in de plaats komen van andere bomen aan de Zeeweg, die al op de nominatie stonden om te worden weggehaald wegens ouderdom.  Als het nieuwe zwembad klaar is, komen er natuurlijk nieuwe bomen terug op de plaats waar ze zijn weggehaald.
De buitenruimte rond het nieuwe zwembad wordt geheel heringericht. Een groene inpassing van het nieuwe zwembad is vooral van belang voor de direct betrokken bewoners van  de Piet Heinlaan, die bij het ontwerp van de buitenruimte worden betrokken.

Comments

comments

DELEN