Burgemeester Jos Wienen hekelt de fabels rond asielzoekers. Dat zegt hij in een nieuwsbericht op de website van de gemeente Katwijk.

Wienen ontvangt wekelijks vertrouwelijke rapportages van de politie over alle incidenten in de gemeente. Op deze manier worden ook de incidenten met betrekking tot AZC bewoners in de gaten gehouden en zo nodig besproken.

“Op sociale media wordt overigens ook in Katwijk regelmatig melding gemaakt van incidenten rond asielzoekers. Daarbij zou het bijvoorbeeld gaan over extra winkeldiefstallen, door gemeente gegeven fietsen of onbeschoft gedrag tegenover vrouwen. Als er feiten over dit soort incidenten worden gemeld, wordt dit in opdracht van de burgemeester nagegaan. Zo blijkt bij navraag bij de winkeleigenaar het verhaal over winkeldiefstal niet te kloppen en heeft de gemeente geen (elektrische) fietsen aan bewoners van het AZC verstrekt.”

Burgemeester Wienen verzoekt alle inwoners dringend incidenten te melden bij de politie of dit direct bij hem persoonlijk aan de orde te stellen. “Niet wegkijken, niet onder de pet houden, maar opletten en aanpakken. Dat is de benadering in Katwijk. Verzinsels en oncontroleerbare beweringen passen daar niet bij.”

Katwijk heeft deze week cijfers bekend gemaakt over de veiligheidssituatie rond het AZC. Op de website van de gemeente zijn deze te vinden.

“Berichten in een enkele krant en via sociale media dat burgemeester Wienen een doofpot hanteert om feiten weg te houden is niet alleen onjuist, maar precies het tegenovergestelde van de werkelijkheid. Landelijk zullen binnenkort cijfers bekend gemaakt worden. Katwijk loopt hierin voorop.”