Op woensdagavond 10 februari 2016 was, in het gemeentehuis, de Katwijkse aftrap van de landelijke campagne ‘In Veilige Handen’. De organisatie is in handen van Corine Hoek en Sanne Alblas van Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt.

De campagne is er op gericht om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen en verstandelijk beperkten in het vrijwilligerswerk te voorkomen. Wethouder Jacco Knape gaf het startschot voor eerste, van drie, avonden.

De avond was opgedeeld in vier elementen. Wethouder Knape benadrukte het belang van de gemeente Katwijk om het vrijwilligerswerk in de gemeente veilig te houden. Hiernaast noemde hij de mogelijkheid van het aanvragen van een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag.

Vanuit de zedenpolitie Den Haag was Peter Huisman aanwezig. Op deze eerste avond was zijn doel om de bewustwording rondom dit onderwerp bij de deelnemers te vergroten. Dit deed hij door te informeren over hoe de zedenpolitie te werk gaat in gevallen van verdenking van seksueel overschrijdend gedrag. De volgende avond zal hij inhoudelijk ingaan op de thematiek. Centrale vraag wordt: ‘Wat zou grensoverschrijdend gedrag kunnen zijn?’.

De derde spreker van deze avond deelde zijn ervaringen opgedaan als voorzitter van een vrijwilligersorganisatie waar dit onderwerp in het verleden gespeeld heeft. Open deelde hij waar hij tegenaan gelopen is en hoe je als vrijwilligersorganisatie kunt handelen als dit je overkomt.
De avond werd afgesloten door groepjes te brainstormen over wat er binnen de organisaties reeds op dit gebied geregeld is en welke stappen de afzonderlijke organisaties nog te nemen hebben.

Op deze avond is de bewustwording rondom dit onderwerp bij de verschillende vrijwilligersorganisaties vergroot. De volgende avond van de campagne ‘In Veilige Handen’ is op dinsdagavond 5 april om 20.00 uur bij V.V. Katwijk. Vanaf 19.45 uur bent u welkom. Aanmelden kunt u via www.welzijnskwartier.nl of door een e-mail te sturen naar: vip@welzijnskwartier.nl