De vergunningen die nodig zijn voor het tijdelijk open houden van de Cantineweg zijn verleend. Een Natuurbeschermingswetvergunning en een omgevingsvergunning zorgen er samen voor dat de Cantineweg nog 10 jaar open mag blijven voor doorgaand autoverkeer. Het gebruik van de Cantineweg voor autoverkeer is hiermee juridisch geborgd. De vergunningen zijn al wel in werking getreden, maar kunnen nog aangevochten worden.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Onze eerste prioriteit was voorkomen dat de Cantineweg weer dicht zou moeten, en er weer sluipverkeer door de Zanderij zou gaan. Nu dat gelukt is, gaan we ons weer focussen op een permanente oplossing’.

Openstellen Cantineweg

Het openstellen van de Cantineweg voor doorgaand autoverkeer is tijdelijk. Het eindbeeld is een verbinding van de Westerbaan naar het hart van Katwijk aan Zee. Door deze verbinding ontstaat een derde ontsluitingsweg voor Katwijk die zorgt dat met name de Zeeweg wordt ontlast. De Rijnlandroute die nu in voorbereiding is, maakt de noodzaak voor deze derde ontsluitingsweg alleen maar groter. Belangrijk extra effect is dat de verkeersafwikkeling aan de rand van de wijk Zanderij –Westerbaan verbetert en het sluipverkeer door de wijk vermindert. De gemeente streeft ernaar de komende periode deze verbinding tot stand te brengen. Op dit moment worden verschillende varianten onderzocht.