Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad bij meerderheid ingestemd met het voorstel om te onderzoeken of de wijk Hoornes geschikt is om op lange termijn gasvrij te worden. Ook het CDA stemde voor, maar niet zonder eerst twee toezeggingen van de wethouder over de betaalbaarheid te hebben gekregen.

Rekening houden met lagere inkomens

Projectplan Hoornes Gasvrij is een zeer ambitieus project dat in potentie veel inwoners van Katwijk raakt. Zowel op het gebied van de aan te passen warmte-infrastructuur als de mogelijke kosten die in de toekomst door hen gemaakt moeten worden. Voor gezinnen met hogere inkomens zal dit misschien te dragen zijn, wij willen ook rekening houden met de lagere inkomens. Ook willen we dat de ouderen in de wijk zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Betaalbaarheid
Fractievoorzitter en woordvoerder Barend Tensen heeft de wethouder nadrukkelijk gevraagd om toe te zeggen dat betaalbaarheid, zelfs in deze beginfase al, leidend is. Hiervoor geldt het principe dat verbruikers van warmte niet meer betalen voor warmte dan wat een gemiddeld huishouden met een gasaansluiting betaalt voor gas.

Second opinion
Verder vroeg Tensen om opheldering over het forse verschil in de onrendabele top (extra kosten) tussen de eerste raming en de second opinion. Er is inmiddels een gesprek tussen de opstellers van beide rapporten geweest om de verschillen te verklaren.  Het CDA neemt daar graag snel kennis van. Tensen: “Wij realiseren ons dat Katwijk duurzamer moet, maar bij zulke verschillen in bedragen is het legitiem om ons daarbij te betrekken om een afgewogen oordeel te kunnen vormen.”

Het college gaat nu onderzoeken of het Project Hoornes Gasvrij haalbaar en betaalbaar is en komt daarna terug bij de raad voor een beslissing over de volgende fase.