KATWIJK – Het verbeteren van de afvalscheiding moet mogelijk zijn zonder dat daarvoor de ondergrondse GFT-containers verdwijnen. Het plan om deze groencontainers af te schaffen, leidde de afgelopen weken tot veel weerstand en onbegrip. ‘Terecht,’ vindt CDA-raadslid Jeroen Ravensbergen, ‘want afschaffen lijkt niet nodig. Er is onvoldoende bewijs dat de afvalscheiding er door verbetert. Wat wel werkt is goed gedrag belonen.’

Scheidingspercentage moet omhoog
Ook in de gemeente Katwijk moet de komende jaren het scheidingspercentage van het afval omhoog. De gemeenteraad heeft het doel gesteld op 80%, vijf procent hoger nog dan de landelijke doelstelling. Inmiddels leert de ervaring elders dat het behalen van een hoger scheidingspercentage vooral wordt bereikt door mensen te laten betalen voor restafval. De eigen portemonnee blijkt de juiste prikkel om gedrag van mensen te sturen. Ravensbergen: ‘Daarnaast is draagvlak bij de inwoners nodig. Het afschaffen van de ondergrondse containers voor GFT draagt daar niet echt aan bij, zo is de afgelopen weken gebleken uit de vele reacties van de insprekers, afkomstig uit de verschillende kernen van onze gemeente.’ De CDA-fractie vindt het verstandig dat dit voorstel nu van tafel is.

Alternatieven
Ravensbergen bepleitte in de gemeenteraad dat er naar alternatieven moet worden gezocht. Veel inwoners hebben inmiddels suggesties aangedragen. ‘Ons uitgangspunt is dat het ondergronds inzamelen van groenafval behouden blijft,’ stelt het CDA-raadslid, ‘Maar de afvalscheiding moet ook echt beter. Die verantwoordelijkheid draagt iedere inwoner en is een appèl op ons allen.’ Het CDA bepleitte dan ook om hier op korte termijn in ieder geval op in te zetten, voorbeeld door meer voorlichting. Ondertussen zal gezocht worden naar maatregelen die het scheidingspercentage naar het gewenste niveau brengen, met behoud van de ondergrondse GFT-containers.

Comments

comments

DELEN